Precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych

23 listopada 2021    /   Spory sądowe
Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Przemysław Mazur, Julita Kowalów-Ziułkowska

Uzyskaliśmy precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych dla klienta będącego członkiem międzynarodowego koncernu, prowadzącego jedną z największych sieci franczyzowych towarów luksusowych w Polsce. Zabezpieczenie to pozwala na ochronę sieci franczyzowej przed dokonywaniem dalszych naruszeń, polegających na sprzedaży towarów dystrybutorom nieautoryzowanym (spoza sieci).

Zabezpieczenie uzyskane zostało na podstawie nowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących postępowań w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Przepisy te stanowić mogą skuteczny instrument w walce z naruszeniami różnych kategorii praw własności intelektualnej, w tym związanych z ze znakami towarowymi oraz prowadzeniem systemu sprzedaży franczyzowej, czy też dystrybucji selektywnej. Właściwe wykorzystanie nowych instrumentów pozwala przedsiębiorcom nie tyko uzyskać szczegółową wiedzę o naruszeniach ich praw, ale również te prawa chronić, za pomocą roszczeń odszkodowawczych, czy też zmierzających do zakazania podejmowania określonych działań.

Projekt prowadził Łukasz Matyjas oraz Przemysław Mazur, przy udziale Aleksandry Kieliszek oraz Julity Kowalów-Ziółkowskiej.

23 listopada 2021    /   Spory sądowe

Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Przemysław Mazur, Julita Kowalów-Ziułkowska

Pozostałe wpisy

21 stycznia 2022Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk, Aleksander Orzeł
Corporate governance, Nieruchomości, Ochrona środowiska, Prawo korporacyjne, Rynki regulowane, Spory sądowe

We think out of the box!

Obroniliśmy naszą koncepcję umożliwiającą MPWiK w Warszawie wykonanie uzupełniającego układu przesyłowego przez Wisłę do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w rekordowym czasie kilku mie...

Czytaj

14 stycznia 2022Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność, Spory sądowe

Wygrywamy z Prokuraturą Krajową walcząc o słuszne sprawy naszych klientów!

Przedstawiamy oświadczenie prof. Michała Romanowskiego w sprawie postanowienia Sądu Karnego w Gdańsku z 12 stycznia 2022 r. nakazującego Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury K...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F

pop-pl

Doradzanie rosyjskim firmom w rozwijaniu ich biznesu oznacza wspieranie rosyjskiego budżetu, czyli inwazji Rosji na Ukrainę. Prawnicy powinni zachowywać się przyzwoicie. "Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto". - Profesor Władysław Bartoszewski. "To nasze wybory, Harry, pokazują, jacy naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności". - Profesor Albus Dumbledore   #RussianCompaniesидинахуй
Zamknij