Precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych

23 listopada 2021    /   Spory sądowe
Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Przemysław Mazur

Uzyskaliśmy precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych dla klienta będącego członkiem międzynarodowego koncernu, prowadzącego jedną z największych sieci franczyzowych towarów luksusowych w Polsce. Zabezpieczenie to pozwala na ochronę sieci franczyzowej przed dokonywaniem dalszych naruszeń, polegających na sprzedaży towarów dystrybutorom nieautoryzowanym (spoza sieci).

Zabezpieczenie uzyskane zostało na podstawie nowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących postępowań w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Przepisy te stanowić mogą skuteczny instrument w walce z naruszeniami różnych kategorii praw własności intelektualnej, w tym związanych z ze znakami towarowymi oraz prowadzeniem systemu sprzedaży franczyzowej, czy też dystrybucji selektywnej. Właściwe wykorzystanie nowych instrumentów pozwala przedsiębiorcom nie tyko uzyskać szczegółową wiedzę o naruszeniach ich praw, ale również te prawa chronić, za pomocą roszczeń odszkodowawczych, czy też zmierzających do zakazania podejmowania określonych działań.

Projekt prowadził Łukasz Matyjas oraz Przemysław Mazur, przy udziale Aleksandry Kieliszek oraz Julity Kowalów-Ziółkowskiej.

23 listopada 2021    /   Spory sądowe

Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Przemysław Mazur

Pozostałe wpisy

5 października 2022Autorzy: Łukasz Matyjas, Piotr Haiduk, Jacek Krentusz
Prawo spółek, Spory sądowe

Wygrana Romanowski i Wspólnicy w międzynarodowym sporze korporacyjnym.

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała międzynarodową grupę ubezpieczeniową w sporze dotyczącym wykonania sankcyjnej opcji kupna (punitive call option). Przedmiotem sporu...

Czytaj

29 sierpnia 2022Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Ochrona środowiska, Rynki regulowane, Spory sądowe

Wygrywamy z regulatorem, bo dla nas Konstytucja to prawo w działaniu, a nie świstek papieru!

Wygrywamy przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego z kolejnym regulatorem – Wodami Polskimi. Sprawa dotyczyła wykonania przez MPWiK w Warszawie w rekordowym czasie kilku mi...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa