Wygrywamy z regulatorem, bo dla nas Konstytucja to prawo w działaniu, a nie świstek papieru!

29 sierpnia 2022    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Ochrona środowiska, Rynki regulowane, Spory sądowe
Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł

Wygrywamy przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego z kolejnym regulatorem – Wodami Polskimi.

Sprawa dotyczyła wykonania przez MPWiK w Warszawie w rekordowym czasie kilku miesięcy uzupełniającego układu przesyłowego przez Wisłę do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w zw. z awarią „Czajki” z 2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał MPWiK (mocą tzw. decyzji „policyjnej”) bezzwłoczne usunięcie skutków awarii przy zachowaniu ciągłości przesyłu ścieków. Prawo milczy czy taka decyzja PINB-u zwalnia z obowiązku uzyskiwania decyzji wynikających z innych ustaw. Przyjęcie, że MPWiK musiałby działać wg standardowych procedur oznaczałoby konieczność uzyskania ponad 10 dodatkowych decyzji. Zajęłoby to ok. 4,5 r., a układ przesyłowy trzeba było wykonać natychmiast! Odwołując się do wartości konstytucyjnych argumentowaliśmy, iż obowiązek uzyskiwania decyzji wynikających z innych ustaw w przypadkach takich jak „Czajka” niweczyłby cel decyzji „policyjnej” i stałby w sprzeczności z celami decyzji dodatkowych. Wody Polskie jeszcze w 2022 r. zwalczały naszą koncepcję powołując się na opinie prawne wydziałów prawa specjalizujących się w prawie budowlanym bazujące na wykładni językowej przepisów z pominięciem Konstytucji i funkcji prawa.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) potwierdził naszą argumentację pisząc za nami m. in., że: „[…] istotą nakazu wydanego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt. 1 u.p.b. nie jest przywrócenie stanu sprzed wystąpienia stwierdzonych okoliczności powodujących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, lecz doprowadzenie do stanu, w którym zagrożenie te zostaną wyeliminowane […] Kwestionowana decyzja PINB […] jest decyzją wydaną w postępowaniu nakazowym, charakteryzującym się koniecznością podejmowani niezwłocznych działań […] cel i funkcja obowiązku nakładanego na podstawie art. 66 ust. 1 […] przemawiają za koniecznością jego natychmiastowego wykonania. Wymaganie uzyskania dodatkowych […] decyzji administracyjnych niweczyłoby cel wydania decyzji w tym trybie […] celem działania […] na podstawie art. 66 […] jest ochrona takich wartości […] jak życie i zdrowie ludzi oraz ochrona środowiska”.

Ws. działań MPWiK opartych o naszą koncepcję prawną postępowanie podjęły dwa wydziały Prokuratury Okręgowej w Warszawie: sądowy i śledczy. GINB potwierdzając naszą koncepcję przekazał swoją decyzję do wiadomości m.in. do Prokuratury. Dziękujemy MPWiK i Prezydentowi m. st. Warszawy, że zaufali nam, że słusznym sprawom prawo sprzyja i że sytuacje nadzwyczajne wymagają nieszablonowych rozwiązań!

Doradzamy MPWiK we wszystkich obszarach dot. „Czajki”: prawa cywilnego, handlowego, budowlanego, nieruchomości, ochrony środowiska, wodnego, karnego gospodarczego, bankowego, ubezpieczeniowego, zamówień publicznych, a także postępowań sądowych i administracyjnych oraz corporate governance i compliance.

MPWiK reprezentował partner adw. prof. Michał Romanowski i senior associate r.pr. Aleksander Orzeł.

29 sierpnia 2022    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Ochrona środowiska, Rynki regulowane, Spory sądowe

Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł

Pozostałe wpisy

23 sierpnia 2022Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw

List otwarty prof. Michała Romanowskiego do prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Gwarantem bezpieczeństwa prawnego prowadzenia biznesu muszą być wolne i niezależne od polityków i władzy sądy. Biznes potrzebuje przestrzeni wolności. Dlatego oprócz świadczenia us...

Czytaj

24 lutego 2022Autorzy: Grzegorz Romanowski, Adam Romanowski, Filip Wawrzak
Kwestie antymonopolowe, prawo energetyczne, Rynki regulowane

Rozwiązujemy najtrudniejsze problemy rynku energetycznego.

Wykorzystując naszą interdyscyplinarność prawną i biznesową konsekwentnie rozwijamy praktykę prawa energetycznego i antymonopolowego doradzając kompleksowo przy najbardziej złożony...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F