Kariera

Wzrastające potrzeby klientów, ciągłe zmiany w otaczającym nas świecie oraz skomplikowanie współczesnych stosunków biznesowych sprawiają, że rozwój osobisty każdego prawnika stanowi o sile naszej kancelarii.

Przepisy stanowią jedynie warunki ograniczające dane rozwiązania – zatem ich znajomość, choć przydatna, nie jest najważniejsza. Przepisy pamięta się najlepiej, jak się na nie patrzy.

Dzięki zróżnicowaniu projektów, gałęzi gospodarki, ról (np. negocjator, strateg czy analityk) i warunków stawianych przez klientów, każdy będzie miał okazję rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności.

Naszym priorytetem jest budowanie i doskonalenie warsztatu doradztwa każdego prawnika, który pozwala być wszechstronnym w zakresie obsługi prawnej niezależnie od rodzaju oferowanej usługi i branży klienta. Na warsztat ten składa się przede wszystkim:

  • znajomość konstrukcji prawnych (nie przepisów)
  • umiejętność dokonywania analizy i syntezy
  • umiejętność logicznego prowadzenia argumentacji i wyciągania wniosków
  • umiejętność jasnego formułowania myśli (zarówno na piśmie, jak i w mowie)
  • sztuka komunikacji i negocjacji
  • sztuka prezentacji
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • praca w zespole
  • prowadzenie projektów

 

Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa