Sędzia Tuleya składa skargę do ETPCz za blokowanie jego powrotu do sądu przez ludzi Ziobry

9 listopada 2022    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność
Autor: Michał Romanowski

Dziś upływa termin wyznaczony przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym na wykonanie prawomocnego postanowienia nakazującego dopuszczenie sędziego Igora Tuleyi do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Odsunięcie go od orzekania jest bezprawne, gdyż nastąpiło na podstawie tzw. uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która sądem nie była (nie spełniała kryteriów niezależności od władzy wykonawczej). Prof. Michał Romanowski broniąc praw sędziego Tuleyi broni praw wszystkich nas. Wszystkim nam przysługuje prawo do niezawisłego sądu.

Będąc prawnikami biznesowymi wiemy, jak ważne dla biznesu jest bezpieczeństwo prawne. Niezawisłe sądy muszą być jedyną i ostateczną linią obrony przed decyzjami władzy, która coraz śmielej pozwala sobie na ingerencję w wolność gospodarczą. Niechlubnym przykładem jest ustawa z 9 lutego 2022 r. nowelizująca Kodeks Spółek Handlowych, której praktycznym skutkiem będzie to, że o zgodności działań funkcjonariuszy spółek z jej interesem rozstrzygać będą nie akcjonariusze, ale prokurator, a w dalszej kolejności sądy karne. Prof. Michał Romanowski w licznych publikacjach naukowych i prasowych opisywał znaczenie wolności biznesu oraz niezależności sądów będących gwarantami tej wolności od władzy wykonawczej (np. w wywiadzie udzielonym dla Wyborczej.pl [LINK]

Na straży polskich sądów i naszych praw stoi też Europejski Trybunał Praw Człowieka. Prof. Michał Romanowski złożył do ETPCz skargę w imieniu Igora Tuleyi, w której zarzuca, że bezprawnie zawieszony sędzia Tuleya został pozbawiony prawa do procesu przed bezstronnym i niezawisłym sądem. Sędzia nie może odwołać się od zarządzeń prezesów sądów blokujących mu powrót do pracy. Prezes Sądu Okręgowego Joanna Przanowska-Tomaszek ignoruje prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu nakazujące dopuszczenie Igora Tuleyi do orzekania. Można się też spodziewać, że zignoruje nakaz sądu w postępowaniu egzekucyjnym. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o nałożenie na nią grzywny za niewykonanie postanowienia z zamianą na areszt. Grzywnę z zamianą na areszt otrzymał już Maciej Nawacki – prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, który zignorował postanowienie o zabezpieczeniu nakazujące mu dopuścić Pawła Juszczyszyna do orzekania.

Sędzia Tuleya składa skargę do ETPCz za blokowanie jego powrotu do sądu przez ludzi Ziobry [LINK]

9 listopada 2022    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

29 sierpnia 2022Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Ochrona środowiska, Rynki regulowane, Spory sądowe

Wygrywamy z regulatorem, bo dla nas Konstytucja to prawo w działaniu, a nie świstek papieru!

Wygrywamy przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego z kolejnym regulatorem – Wodami Polskimi. Sprawa dotyczyła wykonania przez MPWiK w Warszawie w rekordowym czasie kilku mi...

Czytaj

23 sierpnia 2022Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw

List otwarty prof. Michała Romanowskiego do prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Gwarantem bezpieczeństwa prawnego prowadzenia biznesu muszą być wolne i niezależne od polityków i władzy sądy. Biznes potrzebuje przestrzeni wolności. Dlatego oprócz świadczenia us...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa