MichałRomanowski

prof. dr hab. – Partner, Adwokat


SM: linkedin

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1994), gdzie uzyskał stopień doktora (1997) i doktora habilitowanego (2004). W 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie konstytucyjnym. Inicjator powstania kancelarii Romanowski i Wspólnicy w 2005 r. i jej współzałożyciel. Wcześniej partner w międzynarodowych bankach inwestycyjnych.

Wykładowca prawa cywilnego, handlowego i rynku kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Współtwórca głównych nurtów polskiej doktryny prawa spółek i rynku kapitałowego po 1989 r. Autor ponad 150 monografii i artykułów naukowych. Współautor 3 tomów Systemu Prawa Prywatnego dotyczących umów nienazwanych, prawa spółek i prawa papierów wartościowych oraz redaktor naczelny dwóch tomów Systemu Prawa Prywatnego – Prawo spółek – część ogólna i Prawo spółek osobowych.

W latach 2006-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z rekomendacji prof. dra Zbigniewa Radwańskiego. Współtwórca projektu części ogólnej oraz części ogólnej zobowiązań nowego Kodeksu cywilnego,
a także kluczowych zmian w prawie cywilnym i handlowym w okresie 2006-2015. Współautor zmian w KSH dotyczących m.in. praw akcjonariuszy, transgranicznych połączeń spółek, liberalizacji instytucji kapitału zakładowego, rejestracji spółek przez Internet, dematerializacji akcji, zdalnych posiedzeń organów spółek. W ramach Komisji Kodyfikacyjnej przewodniczący podkomisji ds. prawa spółek, ds. przedsiębiorców, ds. umowy ubezpieczenia, ds. przedstawicielstwa.

Twórca ponad 60 opinii legislacyjnych dotyczących prawa Unii Europejskiej na styku z prawem polskim oraz ponad 100 innych opinii legislacyjnych z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.

Od kilkunastu lat wskazywany jako rekomendowany prawnik w zakresie prawa handlowego w rankingach Rzeczpospolitej. W roku 2019 wybrany jako najlepszy w Polsce specjalista z prawa handlowego.

Autor felietonów i komentator w mediach takich jak Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Prawo.pl. Zapraszany do programów telewizyjnych i radiowych TVN 24, Polsat oraz niemieckiej stacji ARD.

pop-pl

Doradzanie rosyjskim firmom w rozwijaniu ich biznesu oznacza wspieranie rosyjskiego budżetu, czyli inwazji Rosji na Ukrainę. Prawnicy powinni zachowywać się przyzwoicie. "Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto". - Profesor Władysław Bartoszewski. "To nasze wybory, Harry, pokazują, jacy naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności". - Profesor Albus Dumbledore   #RussianCompaniesидинахуй
Zamknij