Wygraliśmy dla klienta spór w sprawie budowy tłoczni gazu o wartości ok. 400 milionów złotych

28 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe
Autorzy: Michał Romanowski, Grzegorz Romanowski, Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł, Bartosz Prorok

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała jedną z największych polskich, prywatnych firm z branży gazowniczej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym uzyskania zamówienia publicznego o wartości ok. 400 milionów złotych, którego przedmiotem była budowa tłoczni gazu. W bardzo intensywnym, trwającym kilka tygodni postępowaniu zakończonym wyrokiem sądu arbitrażowego ad hoc z listopada 2020 r., Kancelaria uzyskała orzeczenie o stwierdzeniu nieważności wyboru wykonawcy oraz nakazaniu zamawiającemu ponownego dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zaskarżył postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego ad hoc z listopada 2020 r. Postanowieniem z dnia 20 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie zamawiającego, tym samym prawomocnie potwierdzając wykonalność wyroku sądu arbitrażowego ad hoc z listopada 2020 r. Projekt był prowadzony przez partnerów mec. Grzegorza Romanowskiego i mec. Łukasza Matyjasa wraz z zespołem w składzie mec. Bartosz Prorok, mec. Aleksander Orzeł i prof. Michał Romanowski.

28 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe

Autorzy: Michał Romanowski, Grzegorz Romanowski, Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł, Bartosz Prorok

Pozostałe wpisy

29 sierpnia 2022Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Ochrona środowiska, Rynki regulowane, Spory sądowe

Wygrywamy z regulatorem, bo dla nas Konstytucja to prawo w działaniu, a nie świstek papieru!

Wygrywamy przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego z kolejnym regulatorem – Wodami Polskimi. Sprawa dotyczyła wykonania przez MPWiK w Warszawie w rekordowym czasie kilku mi...

Czytaj

24 lutego 2022Autorzy: Grzegorz Romanowski, Adam Romanowski, Filip Wawrzak
Kwestie antymonopolowe, prawo energetyczne, Rynki regulowane

Rozwiązujemy najtrudniejsze problemy rynku energetycznego.

Wykorzystując naszą interdyscyplinarność prawną i biznesową konsekwentnie rozwijamy praktykę prawa energetycznego i antymonopolowego doradzając kompleksowo przy najbardziej złożony...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F