Uzyskaliśmy orzeczenie przywracające do orzekania sędziego Igora Tuleyę!

23 marca 2022    /   Praworządność
Autor: Michał Romanowski

21 marca 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w składzie Iwona Wróblewska-Pokora (Przewodnicząca i sędzia sprawozdawca), Paulina Wawrzynkiewicz i Anna Wrembel-Woźniak, postanowieniem nakazał przywrócić do orzekania sędziego Igora Tuleyę (sygn. akt VII Pz 48/21). Postanowienie jest prawomocne i potwierdza, że Sąd I instancji (SR dla Warszawy Pragi-Południe) błędnie oddalił wniosek o zabezpieczenie. Sąd I instancji uznał, że nie zostało uprawdopodobnione, iż sędzia Tuleya jest niedopuszczany do orzekania! SO uwzględnił nasze zażalenie, w którym napisaliśmy m. in., że niezależnie od bezspornych dowodów, historia sędziego Tuleyi jest powszechnie znana, czego dowodzi fakt, że informacje o nim znalazły się na perskiej Wikipedii!

Bój o zabezpieczenie roszczenia zajął ponad rok. Rozpoczęliśmy wnioskiem o zabezpieczenie złożonym 8 marca 2021 r. W sprawie podnosiliśmy m. in., że „Bezzwłoczne nakazanie przez Sąd Pracy dopuszczenia do orzekania Pana Sędziego Tuleyi jest niezbędne także dla ochrony interesu publicznego. Bezprawna odmowa dopuszczenia sędziego do orzekania bezpośrednio narusza prawa obywateli do sądu. Bezprawna odmowa dopuszczenia Pana Sędziego Tuleyi do orzekania może oddziaływać na bezstronność i niezawisłość innych sędziów wywołując tzw. efekt mrożący. Świadomość innych sędziów, że mogą znaleźć się w sytuacji analogicznej do sytuacji Pana Sędziego Tuleyi, jeżeli nie będą orzekać zgodnie z oczekiwaniami partii rządzącej, w sposób rażący podważa niezawisłość sędziowską, w tym w zakresie spraw, których rozstrzygnięciem zainteresowana jest władza wykonawcza i partia rządząca. Każdy dzień zwłoki w przywróceniu Pana Sędziego Igora Tuleyi do orzekania pogłębia strach oraz poczucie niepewności innych sędziów w zakresie tego, czy oni również nie znajdą się w analogicznej sytuacji”.

Symboliczny jest fakt, że orzeczenie nakazujące dopuszczenie do orzekania sędziego Tuleyi zapadło w pierwszy dzień wiosny, który kojarzy się z radością i nadzieją oraz roztopami śniegu. Wywołujemy efekt odmrażający efekt mrożący!

Od początku mówimy, że nasze zaangażowanie jako kancelarii biznesu w walkę o praworządność oznacza walkę o wolność gospodarczą w interesie przedsiębiorców. Rządy prawa są warunkiem funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Doświadczamy na dramatycznym przykładzie napaści Rosji na Ukrainę do czego prowadzi łamanie lub trywializowanie rządów prawa. Walka o rządy prawa staje się szczególnie ważna wobec napaści Rosji na Ukrainę!

Biznes nie tylko można, ale trzeba łączyć z wartościami. My łączymy biznes z wartościami nie tylko słowem, ale czynem. To jest nasze CSR i ESG! Prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera!

https://oko.press/pilne-warszawski-sad-przywrocil-igora-tuleye-do-orzekania-i-pelni-praw-sedziowskich/

 

 

23 marca 2022    /   Praworządność

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

9 listopada 2022Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność

Sędzia Tuleya składa skargę do ETPCz za blokowanie jego powrotu do sądu przez ludzi Ziobry

Dziś upływa termin wyznaczony przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym na wykonanie prawomocnego postanowienia nakazującego dopuszczenie sędziego Igora Tuleyi do orzekania w Sądzie Ok...

Czytaj

13 kwietnia 2022Autor: Michał Romanowski
Praworządność

Nawacki ma zapłacić 15 tysięcy za blokowanie Juszczyszyna lub czeka go 15 dni aresztu

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny 4 kwietnia 2022 r. nałożył na nasz wniosek osobiście na prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie p. Macieja Nawackiego grzywnę w wysokości ...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa