Ochrona środowiska usprawiedliwia stan wyższej konieczności

28 października 2020    /   Kwestie antymonopolowe
Autor: Michał Romanowski

Uzyskanie zgód na taką inwestycję jak budowa alternatywnego systemu przesyłu ścieków do Czajki zajęłoby kilka lat. W takich sytuacjach trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem, wiedzą, poczuciem odpowiedzialności i konstytucją.

Prof. Michał Romanowski w wywiadzie dla Dziennik Gazeta Prawna.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57631,28-pazdziernika-2020/71817,Gazeta-Prawna/739491,Ochrona-srodowiska-usprawiedliwia-stan-wyzszej-koniecznosci.html

28 października 2020    /   Kwestie antymonopolowe

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

13 maja 2021Autorzy: Grzegorz Romanowski, Jacek Krentusz
Kwestie antymonopolowe, Rynki regulowane

Dlaczego rynek ciepła systemowego podlega ścisłej regulacji?

Rynek ciepła systemowego  nie poddaje się liberalizacji tak jak np. rynek energii elektrycznej, a  mechanizmy pro-konkurencyjne takie jak unbundling czy zasada TPA nie przystają do...

Czytaj

11 maja 2021Autorzy: Grzegorz Romanowski, Filip Wawrzak
Kwestie antymonopolowe, Rynki regulowane

Jaki wpływ na cenę ciepła systemowego ma prezes URE?

Ciepło jest dobrem publicznym, a więc dostawca ciepła nie ma swobody w kształtowaniu jego ceny. Prawo popytu i podaży jako mechanizm ustalania ceny zastępuje decyzja regulatora pod...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F