Rynek finansowy

14 października 2021Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk
Rynek finansowy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

W dniu wczorajszym, tj. 13 października 2021 r. prof. Michał Romanowski i adwokat Piotr Haiduk wystąpili w charakterze ekspertów podczas wysłuchania dotyczącego rządowego projektu ...

Czytaj

10 maja 2021Autorzy: Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Rynek finansowy, Spory sądowe

Sprawy frankowe ofiarą domykania kontroli nad Sądem Najwyższym

Pełen skład Izby Cywilnej SN stracił zdolność do podejmowania uchwał z powodu udziału w nim neosędziów – piszą Katarzyna Zarzycka i prof. Michał Romanowski. Opinia dostępna – tu...

Czytaj

4 maja 2021Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk
Rynek finansowy, Rynki regulowane, Spory sądowe

Falstart w sprawach frankowych

W orzecznictwie nie wystąpiły rozbieżności czy bank ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie upadku umowy kredytu frankowego, ponieważ takich orzeczeń jeszcze ni...

Czytaj

29 kwietnia 2021Autorzy: Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka
Rynek finansowy, Rynki regulowane

Pisemność oświadczenia a forma pisemna w rozumieniu art. 78 § 1 k.c.

Pisemność w komunikacji instytucji finansowej z klientem to każde narzędzie autoryzacyjne umożliwiające identyfikację a nie tylko podpisana kartka papieru jak chce KNF  – dowodzą K...

Czytaj

8 kwietnia 2021Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk
Ochrona konsumentów, Rynek finansowy, Spory sądowe

Sześć mitów w sporach frankowych

Wszyscy czekają na uchwałę całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, do której I prezes SN skierowała sześć zagadnień prawnych w tzw. sprawach frankowych. 13 kwietnia, kiedy ma...

Czytaj

31 marca 2021Autor: Piotr Haiduk
Rynek finansowy

Zgodność regulacji prawnej działania w porozumieniu (acting in concert) z przepisami prawa Unii Europejskiej

Regulacja działania w porozumieniu w spółkach publicznych określona w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso...

Czytaj

16 grudnia 2020Autorzy: Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka
Corporate governance, Rynek finansowy

KNF jednak mrożącą krew Tiarą Przydziału

Dyrektor KNF Katarzyna Seweryniak podjęła polemikę z naszym stanowiskiem co do Metodyki oceny odpowiedniości menedżerów instytucji finansowych. Prof. Michał Romanowski oraz Kata...

Czytaj

16 grudnia 2020Autorzy: Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka
Corporate governance, Rynek finansowy

Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych z 2020 r.

Liczba kryteriów oraz ich subiektywny, ocenny, a wręcz arbitralny i niemierzalny charakter, powodują, iż Metodyka może stać się w praktyce fikcją oraz instrumentem nieprzydatnym dl...

Czytaj

8 grudnia 2020Autor: Michał Romanowski
Corporate governance, Rynek finansowy

Prawo holdingowe? Raczej prawo hakowe

Autorzy projektu pokazują, że nie rozumieją fundamentu prawa spółek. Chcą robić z profesjonalnych menedżerów niewolników. Przepisy w takim kształcie będą źródłem nieustannych konfl...

Czytaj

26 listopada 2020Autorzy: Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka
Corporate governance, Rynek finansowy

KNF magiczną „Tiarą Przydziału” z Harry’ego Pottera

Użycie w "Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych" subiektywnych kryteriów, sprzyjających dowolności powoduje, że KNF przypomina Tiarę Przydziału z p...

Czytaj
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F