Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych z 2020 r.

16 grudnia 2020    /   Corporate governance, Rynek finansowy
Autorzy: Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka

Liczba kryteriów oraz ich subiektywny, ocenny, a wręcz arbitralny i niemierzalny charakter, powodują, iż Metodyka może stać się w praktyce fikcją oraz instrumentem nieprzydatnym dla rzetelnej oceny kandydata na członka organów instytucji finansowej.

Prof. Michał Romanowski oraz Katarzyna Zarzycka w artykule dla Wiadomości Ubezpieczeniowych.

https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2020/10/WU-2020-03_01-Romanowski_Zarzycka.pdf

16 grudnia 2020    /   Corporate governance, Rynek finansowy

Autorzy: Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka

Pozostałe wpisy

10 maja 2021Autorzy: Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Rynek finansowy, Spory sądowe

Sprawy frankowe ofiarą domykania kontroli nad Sądem Najwyższym

Pełen skład Izby Cywilnej SN stracił zdolność do podejmowania uchwał z powodu udziału w nim neosędziów – piszą Katarzyna Zarzycka i prof. Michał Romanowski. Opinia dostępna – tu...

Czytaj

4 maja 2021Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk
Rynek finansowy, Rynki regulowane, Spory sądowe

Falstart w sprawach frankowych

W orzecznictwie nie wystąpiły rozbieżności czy bank ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie upadku umowy kredytu frankowego, ponieważ takich orzeczeń jeszcze ni...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F