Zgodność regulacji prawnej działania w porozumieniu (acting in concert) z przepisami prawa Unii Europejskiej

31 marca 2021    /   Rynek finansowy
Autor: Piotr Haiduk

Regulacja działania w porozumieniu w spółkach publicznych określona w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych wzbudza liczne kontrowersje. Część autorów uznaje, że definicja działania w porozumieniu zawarta w ustawie o ofercie jest sprzeczna z przepisami prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza dyrektywą Transparency, postulując kompleksową zmianę przepisów. Celem artykułu jest wykazanie tezy przeciwnej, zgodnie z którą polska regulacja działania w porozumieniu jest zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz nie występuje w tym zakresie konieczność wprowadzania kontrowersyjnych zmian legislacyjnych.

Artykuł Piotra Haiduka oraz Piotra Kuźnickiego opublikowany w Przeglądzie Prawa Handlowego dostępny tutaj.

31 marca 2021    /   Rynek finansowy

Autor: Piotr Haiduk

Pozostałe wpisy

10 listopada 2022Autor: Weronika Stefaniuk
Ochrona konsumentów, Rynek finansowy, rynki kapitałowe, Rynki regulowane

Referat Weroniki Stefaniuk wyróżniony na FinReg2022

„Czy inwestor giełdowy (w tym detaliczny) to konsument? Jaka jest cena traktowania inwestora jako konsumenta?”.  To tytuł wystąpienia Weronika [profilem] na Jubileuszowym Kongr...

Czytaj

8 grudnia 2021Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk, Agnieszka Niezgoda
Rynek finansowy, Rynki regulowane

Doradztwo przy uruchamianiu Programu BIK HUB.

Doradzamy BIK SA, liderowi branży finansowej (dzisiaj już liderowi fintechów) przy uruchomieniu Programu BIK HUB. Program BIK HUB to piaskownica technologiczna, adresowana do przed...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa