Poczwórne zwycięstwo wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych z KNF

6 marca 2021       # Rynek finansowy   # Spory sądowe

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała w szeregu postępowań jedno z wiodących prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Osią sporu miało być prowadzenie przez towarzystwo oferty publicznej z naruszeniem ustawowych zasad (z uwagi na rzekomo zbyt szeroki zakres informacji dostępnych publicznie) oraz – równie rzekome – przekroczenie limitów inwestycyjnych w zarządzanych przez towarzystwo funduszach.

Bilans sporu z KNF to 4 : 0 dla towarzystwa. Sąd prawomocnie umorzył postępowanie przygotowawcze z uwagi na brak znamion przestępstwa, Towarzystwo zostało wykreślone z listy ostrzeżeń publicznych, a decyzja sankcyjna KNF została uchylona przez WSA w Warszawie, a następnie – jeszcze w tym samym roku – wyrok potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

6 marca 2021       Rynek finansowy, Spory sądowe

Mogą Cię zainteresować

Mechanizm statutowego rozproszenia głosów

# Rynek finansowy

W 2009 roku doszło do próby przejęcia węgierskiego koncernu paliwowego MOL przez...

Czytaj >

Zabezpieczenie powództwa z art. 439 k.c. jako narzędzie do zablokowania nielegalnego strajku

# Spory sądowe   # Sprawy pracownicze

Każdy projekt jest wyjątkowy. To często nadużywane hasło znalazło pełne potwierd...

Czytaj >

Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego.

# Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powied...

Czytaj >

Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym.

# Corporate governance   # Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi or...

Czytaj >
wszystkie
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F

pop-pl

Doradzanie rosyjskim firmom w rozwijaniu ich biznesu oznacza wspieranie rosyjskiego budżetu, czyli inwazji Rosji na Ukrainę. Prawnicy powinni zachowywać się przyzwoicie. "Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto". - Profesor Władysław Bartoszewski. "To nasze wybory, Harry, pokazują, jacy naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności". - Profesor Albus Dumbledore   #RussianCompaniesидинахуй
Zamknij