Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym.

23 marca 2021       # Corporate governance   # Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi oryginalne i twórcze osiągnięcie Kancelarii Romanowski i Wspólnicy. Została ona zaprezentowana po raz pierwszy przez prof. Michała Romanowskiego na konferencji poświęconej grupom kapitałowym w 2008 r. zorganizowanej przez PKN Orlen S.A. i Dziennik Gazeta Prawna w opozycji do rozpowszechnionej, nieefektywnej i prawnie ryzykownej koncepcji umowy holdingowej.

Na przestrzeni kilkunastu lat Kancelaria doradzała przy prawnych oraz biznesowych aspektach wdrożenia statutowego mechanizmu zarządzania w szeregu największych grup kapitałowych w Polsce.

Rozwiązanie zostało poddane weryfikacji sądowej w ponad 100 orzeczeniach sądowych. Zostało wdrożone m.in. w zależnych spółkach publicznych.

Tzw. kodeksy grup kapitałowych stały się powszechnym standardem w zakresie instrumentów służących efektywnemu i zgodnemu z prawem zarządzaniu grupą kapitałową, co zostało dostrzeżone w praktyce: „Pogłębionej dyskusji wymagałaby kwestia, czy na obecnym etapie rozwoju polskiego prawa i gospodarki taka szczególna regulacja dotycząca grup spółek jest w ogóle potrzebna. Rozstrzyganie konfliktów interesów, do których dochodzi w ramach grup spółek, można by pozostawić orzecznictwu, doktrynie i, last but not least, samej praktyce. W ciągu ostatniej dekady wypracowano w niej instrument, jakim są tzw. kodeksy (regulaminy) faktycznych grup spółek, zawierające odwołania do interesu koncernowego. Praktyka ta została zaakceptowana w orzecznictwie sądów instancyjnych (wyroki Sądów Apelacyjnych w Katowicach i w Warszawie)” (prof. Krzysztof Opustil, Kilka uwag o projekcie prawa koncernowego 2.0, Legalis 2020).

23 marca 2021       Corporate governance, Rynek finansowy

Mogą Cię zainteresować

Mechanizm statutowego rozproszenia głosów

# Rynek finansowy

W 2009 roku doszło do próby przejęcia węgierskiego koncernu paliwowego MOL przez...

Czytaj >

Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego.

# Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powied...

Czytaj >

Wezwania pośrednie jako sposób na przejęcie kontroli nad spółką publiczną bez redukcji zapisów akcjonariusza większościowego.

# Rynek finansowy

Konstrukcja została po raz pierwszy wymyślona i zastosowana przez prof. Michała ...

Czytaj >

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy uzyskała zabezpieczenie zakazujące wykonywania prawa głosu przez podmiot, który nie wykonał obowiązków informacyjnych

# Rynek finansowy   # Spory sądowe

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała wiodący międzynarodowy koncern ...

Czytaj >
wszystkie
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa