Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym.

23 marca 2021       # Corporate governance   # Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi oryginalne i twórcze osiągnięcie Kancelarii Romanowski i Wspólnicy. Została ona zaprezentowana po raz pierwszy przez prof. Michała Romanowskiego na konferencji poświęconej grupom kapitałowym w 2008 r. zorganizowanej przez PKN Orlen S.A. i Dziennik Gazeta Prawna w opozycji do rozpowszechnionej, nieefektywnej i prawnie ryzykownej koncepcji umowy holdingowej.

Na przestrzeni kilkunastu lat Kancelaria doradzała przy prawnych oraz biznesowych aspektach wdrożenia statutowego mechanizmu zarządzania w szeregu największych grup kapitałowych w Polsce.

Rozwiązanie zostało poddane weryfikacji sądowej w ponad 100 orzeczeniach sądowych. Zostało wdrożone m.in. w zależnych spółkach publicznych.

Tzw. kodeksy grup kapitałowych stały się powszechnym standardem w zakresie instrumentów służących efektywnemu i zgodnemu z prawem zarządzaniu grupą kapitałową, co zostało dostrzeżone w praktyce: „Pogłębionej dyskusji wymagałaby kwestia, czy na obecnym etapie rozwoju polskiego prawa i gospodarki taka szczególna regulacja dotycząca grup spółek jest w ogóle potrzebna. Rozstrzyganie konfliktów interesów, do których dochodzi w ramach grup spółek, można by pozostawić orzecznictwu, doktrynie i, last but not least, samej praktyce. W ciągu ostatniej dekady wypracowano w niej instrument, jakim są tzw. kodeksy (regulaminy) faktycznych grup spółek, zawierające odwołania do interesu koncernowego. Praktyka ta została zaakceptowana w orzecznictwie sądów instancyjnych (wyroki Sądów Apelacyjnych w Katowicach i w Warszawie)” (prof. Krzysztof Opustil, Kilka uwag o projekcie prawa koncernowego 2.0, Legalis 2020).

23 marca 2021       Corporate governance, Rynek finansowy

Mogą Cię zainteresować

Mechanizm statutowego rozproszenia głosów

# Rynek finansowy

W 2009 roku doszło do próby przejęcia węgierskiego koncernu paliwowego MOL przez...

Czytaj >

Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego.

# Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powied...

Czytaj >

Wezwania pośrednie jako sposób na przejęcie kontroli nad spółką publiczną bez redukcji zapisów akcjonariusza większościowego.

# Rynek finansowy

Konstrukcja została po raz pierwszy wymyślona i zastosowana przez prof. Michała ...

Czytaj >

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy uzyskała zabezpieczenie zakazujące wykonywania prawa głosu przez podmiot, który nie wykonał obowiązków informacyjnych

# Rynek finansowy   # Spory sądowe

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała wiodący międzynarodowy koncern ...

Czytaj >
wszystkie
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F

pop-pl

Doradzanie rosyjskim firmom w rozwijaniu ich biznesu oznacza wspieranie rosyjskiego budżetu, czyli inwazji Rosji na Ukrainę. Prawnicy powinni zachowywać się przyzwoicie. "Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto". - Profesor Władysław Bartoszewski. "To nasze wybory, Harry, pokazują, jacy naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności". - Profesor Albus Dumbledore   #RussianCompaniesидинахуй
Zamknij