Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego.

23 marca 2021       # Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powiedzą) umowy kredytu frankowego, to dopiero początek, a nie koniec problemów z takim kredytem.

W przypadku orzeczenia przez sąd o upadku umowy kredytowej, banki występują z roszczeniami o wynagrodzenie z tytułu bezpodstawnego korzystania z kapitału przez (byłego już) kredytobiorcę.

Pogląd ten po raz pierwszy został szerzej przedstawiony przez prof. Michała Romanowskiego w 2016 r. na konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawski

Skoro bowiem umowa kredytu jest umową odpłatną, to nie ulega wątpliwości, że zgodnym zamiarem stron i celem umowy było udostępnienie cudzego kapitału do korzystania za wynagrodzeniem, a zatem upadek umowy ze skutkiem wstecznym wymaga rozliczenia otrzymanego kapitału i zysku kredytobiorcy z tytułu korzystania z udostępnionego mu cudzego kapitału. Korzystanie z cudzego pieniądza nie powinno być traktowanie odmiennie, niż np. korzystanie z cudzego mieszkania. Ma bowiem obiektywną – i dość łatwo obliczalną wartość.

Dostrzeżenie tej kwestii ma fundamentalne znaczenie dla oceny skutków roszczeń kredytobiorców. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału stanowi narzędzie, które pozwala w sprawiedliwy sposób zrównoważyć interesy banku i kredytobiorcy. Naturalnie szczegółowy mechanizm rozliczenia zależeć będzie od konkretnego przypadku.

Powyższa kwestia została dostrzeżona w orzecznictwie. Stała się na tyle istotna, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego sformułowała w tym zakresie pytanie prawne do składu pełnej Izby Cywilnej. Wielu komentatorów uważa, że spośród 6 pytań dotyczących kredytów frankowych, pytanie dotyczące możliwości żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału jest najważniejsze.

23 marca 2021       Rynek finansowy

Mogą Cię zainteresować

Mechanizm statutowego rozproszenia głosów

# Rynek finansowy

W 2009 roku doszło do próby przejęcia węgierskiego koncernu paliwowego MOL przez...

Czytaj >

Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym.

# Corporate governance   # Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi or...

Czytaj >

Wezwania pośrednie jako sposób na przejęcie kontroli nad spółką publiczną bez redukcji zapisów akcjonariusza większościowego.

# Rynek finansowy

Konstrukcja została po raz pierwszy wymyślona i zastosowana przez prof. Michała ...

Czytaj >

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy uzyskała zabezpieczenie zakazujące wykonywania prawa głosu przez podmiot, który nie wykonał obowiązków informacyjnych

# Rynek finansowy   # Spory sądowe

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała wiodący międzynarodowy koncern ...

Czytaj >
wszystkie
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F

pop-pl

Doradzanie rosyjskim firmom w rozwijaniu ich biznesu oznacza wspieranie rosyjskiego budżetu, czyli inwazji Rosji na Ukrainę. Prawnicy powinni zachowywać się przyzwoicie. "Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto". - Profesor Władysław Bartoszewski. "To nasze wybory, Harry, pokazują, jacy naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności". - Profesor Albus Dumbledore   #RussianCompaniesидинахуй
Zamknij