Bezprecedensowe zwycięstwo Lartiq TFI z Komisją Nadzoru Finansowego

6 marca 2021       # Rynek finansowy   # Spory sądowe

Pod koniec 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję KNF cofającą zezwolenie Lartiq TFI na prowadzenie działalności oraz nakładającą na Towarzystwo 7 mln złotych kary.

Sąd podzielił szereg argumentów przedstawionych w skardze autorstwa [prawników Kancelarii Romanowski i Wspólnicy].

Decyzja sądu miała szczególne znaczenie. Stanowiła ona potwierdzenie prawidłowości działań sanacyjnych podjętych w Towarzystwie we współpracy z Kancelarią Romanowski i Wspólnicy.

6 marca 2021       Rynek finansowy, Spory sądowe

Mogą Cię zainteresować

Mechanizm statutowego rozproszenia głosów

# Rynek finansowy

W 2009 roku doszło do próby przejęcia węgierskiego koncernu paliwowego MOL przez...

Czytaj >

Zabezpieczenie powództwa z art. 439 k.c. jako narzędzie do zablokowania nielegalnego strajku

# Spory sądowe   # Sprawy pracownicze

Każdy projekt jest wyjątkowy. To często nadużywane hasło znalazło pełne potwierd...

Czytaj >

Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego.

# Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powied...

Czytaj >

Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym.

# Corporate governance   # Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi or...

Czytaj >
wszystkie
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa