Zwolnienie radnego bez zgody rady.

22 lutego 2022    /   Sprawy pracownicze
Autor: Przemysław Mazur

Na łamach prawo.pl ukazał się artykuł mec. Przemysława Mazura w sprawie uwarunkowań rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym radnym.

Celem szczególnej ochrony stosunków pracy radnych nie jest zapewnienie im bezwzględnego immunitetu, który mógłby zostać uchylony tylko dyskrecjonalną decyzją rady. Tak rozumiana ochrona stanowiłaby niczym nieuzasadnione uprzywilejowanie osób pełniących funkcje publiczne oraz rażące pokrzywdzenie podmiotów zatrudniających takie osoby. Nie każdy przypadek rozwiązania umowy o pracę z radnym, bez uzyskania zgody rady, będzie oznaczał przegraną pracodawcy w sporze przed sądem pracy.

Artykuł dostępny tutaj.

22 lutego 2022    /   Sprawy pracownicze

Autor: Przemysław Mazur

Pozostałe wpisy

29 grudnia 2022Autor: Przemysław Mazur
Sprawy pracownicze

Rewolucja zatrudnienia w grupach kapitałowych?

Obecnie w grupach kapitałowych powszechnym jest, że przełożeni lub współpracownicy zatrudnieni są w innych spółkach grupy. W takim przypadku pracownik może podnieść zarzut, że jego...

Czytaj

18 października 2021Autor: Przemysław Mazur
Sprawy pracownicze

Relacje oraz prowadzenie rozmów ze związkami zawodowymi

Przeprowadziliśmy warsztaty biznesowo-prawne w zakresie relacji oraz prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi wybranych pracodawców Saint Gobain Polska. Związki zawodowe to wy...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa