Rewolucja zatrudnienia w grupach kapitałowych?

29 grudnia 2022    /   Sprawy pracownicze
Autor: Przemysław Mazur

Obecnie w grupach kapitałowych powszechnym jest, że przełożeni lub współpracownicy zatrudnieni są w innych spółkach grupy. W takim przypadku pracownik może podnieść zarzut, że jego faktycznym pracodawcą nie jest spółka, z którą zawarł on umowę, lecz np. centrala grupy. Stanowisko to potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu wydanym w październiku tego roku. Dochodzenie roszczeń od faktycznego pracodawcy rodzi istotne ryzyka prawne dla grupy kapitałowej, której problem ten dotyczy. Obrona przed potencjalnymi zarzutami pracowników jest możliwa, jednak wymaga ona wcześniejszego przygotowania.

Zagadnienie to komentuje dla Gazety Prawnej mec. Przemysław Mazur.

Artykuł dostępny: TUTAJ

29 grudnia 2022    /   Sprawy pracownicze

Autor: Przemysław Mazur

Pozostałe wpisy

22 lutego 2022Autor: Przemysław Mazur
Sprawy pracownicze

Zwolnienie radnego bez zgody rady.

Na łamach prawo.pl ukazał się artykuł mec. Przemysława Mazura w sprawie uwarunkowań rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym radnym. Celem szczególnej ochrony stosunków ...

Czytaj

18 października 2021Autor: Przemysław Mazur
Sprawy pracownicze

Relacje oraz prowadzenie rozmów ze związkami zawodowymi

Przeprowadziliśmy warsztaty biznesowo-prawne w zakresie relacji oraz prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi wybranych pracodawców Saint Gobain Polska. Związki zawodowe to wy...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa