Za „lex TVN” zapłacimy wszyscy.

22 grudnia 2021    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność, Rynki regulowane
Autor: Michał Romanowski

Profesor Michał Romanowski po raz kolejny komentuje dla wyborczej.biz skutki uchwalenia lex TVN wskazując na nowe aspekty prawne. Artykuł do przeczytania tutaj - Link.

Dziennikarz pisze:

„Prof. prawa Michał Romanowski argumentuje z kolei, że nawet podpisanie "lex TVN" przez prezydenta nie będzie oznaczało, że ustawa stanie się obowiązującym prawem. Według prawnika jest niezgodna z konstytucją i podstawowymi wolnościami gwarantowanymi przez traktaty międzynarodowe. - W mojej ocenie na podstawie tego typu ustawy KRRiT nie może odmówić czy cofnąć koncesji dla TVN, naruszałoby to podstawowe wartości, takie jak wolność słowa czy wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja Rady w tym zakresie byłaby nielegalna, a więc niewywołująca skutków prawnych. Uważam, że KRRiT nie miałaby podstaw do cofnięcia koncesji. Gdyby to zrobiła, wtedy TVN mógłby na drodze postępowania administracyjnego zaskarżyć taką decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego - dodaje.

Przypomnijmy, że 17 grudnia br., a więc w tym samym dniu w który Sejm uchwalił lex TVN, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uwzględnił powództwo, które prof. Michał Romanowski złożył w imieniu sędziego Pawła Juszczyszyna o nakazanie przywrócenia go do orzekania. Sąd stwierdził, że bezprawna ustawa nie jest prawem. Odmówił zastosowania ustawy o Sądzie Najwyższym, która ustanawia tzw. Izbę Dyscyplinarną. Odmówił zastosowania ustawy o ustroju sądów powszechnych (tzw. ustawy kagańcowej), która zakazuje kwestionowania nominacji sędziowskich dokonanych przez prezydenta RP. Odmówił także zastosowania ustawy o KRS. Powołał się na to, że te ustawy są sprzeczne z konstytucją, z traktatem o Unii Europejskiej i z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Skutki tego wyroku są historyczne, bo potwierdzają, że ustawa może nie być prawem, a sąd może odmówić prawa do stosowania bezprawnej ustawy naruszającej podstawowe wolności i prawa.

22 grudnia 2021    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność, Rynki regulowane

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

29 sierpnia 2022Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Ochrona środowiska, Rynki regulowane, Spory sądowe

Wygrywamy z regulatorem, bo dla nas Konstytucja to prawo w działaniu, a nie świstek papieru!

Wygrywamy przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego z kolejnym regulatorem – Wodami Polskimi. Sprawa dotyczyła wykonania przez MPWiK w Warszawie w rekordowym czasie kilku mi...

Czytaj

23 sierpnia 2022Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw

List otwarty prof. Michała Romanowskiego do prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Gwarantem bezpieczeństwa prawnego prowadzenia biznesu muszą być wolne i niezależne od polityków i władzy sądy. Biznes potrzebuje przestrzeni wolności. Dlatego oprócz świadczenia us...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F