Udana restrukturyzacja przedsiębiorstwa z branży produkcji spożywczej.

22 września 2023
Autor: Maciej Stasiewicz

Mija już prawie rok od zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Klienta z branży produkcji spożywczej. Właśnie złożone zostało drugie sprawozdanie z wykonania układu, można więc śmiało uznać, że restrukturyzacja się udała.

Wszystko zaczęło się od tarapatów, które dotknęły Klienta bezpośrednio przed wybuchem pandemii. Przez całkowite wstrzymanie produkcji oraz drastyczny spadek popytu na produkty Klienta, uniknięcie likwidacji przedsiębiorstwa i proces restrukturyzacji były nie lada wyzwaniem.

W trakcie pandemii wstrzymane były inwestycje, szczególnie w branży produkującej na potrzeby gastronomii. Pomimo tego udało się znaleźć stabilnego inwestora, który wydzierżawił przedsiębiorstwo Klienta, zmodernizował jego zakład i wznowił produkcję. Co więcej, to była jego pierwsza tak duża inwestycja w Polsce, co świadczy o zaufaniu jakim obdarzył naszego Klienta i wiarą inwestora w powodzenie restrukturyzacji.

Dzięki inwestorowi uratowano zakład produkcyjny Klienta. Udało się też przekonać wierzycieli do poparcia układu, a niektórzy z nich zgodzili się nawet na prawie całkowite umorzenie swoich wierzytelności. Dlaczego? Bo widzieli ogromną wartość w dalszej współpracy z przedsiębiorstwem naszego Klienta. Nie mylili się – zakład daje pracę teraz około 150 osobom, a znaczna część produkcji przeznaczona jest na eksport, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo działalności i pozwala zapewnić kontrahentom najlepsze warunki. Dzierżawa przedsiębiorstwa została tak skonstruowana, by zabezpieczała wykonanie wieloletniego układu. Część wierzycieli została spłacona w połowie lub w całości już w pierwszym miesiącu wykonywania układu.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego oczywiście pojawiały się wyzwania takie jak pogodzenie interesu wielu wierzycieli – w tym wierzycieli uprzywilejowanych (jak np. rolnicy) oraz wierzycieli zabezpieczonych, którzy mogli zablokować restrukturyzację. Równolegle musieliśmy prowadzić procesy sądowe z niektórymi wierzycielami, wszystkie z nich udało się zakończyć polubownie. Pojawiały się też problemy prawne, jak np. odmowa uwzględnienia przez sąd głosów niektórych wierzycieli głosujących za układem, przy jednoczesnym uwzględnieniu istotnego głosu przeciw Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego. Nie obyło się bez zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, które zostało uwzględnione w całości (niepoliczone głosy za układem zostały wzięte pod uwagę, a głos Urzędu Skarbowego przeciw układowy został unieważniony).

Dzięki tej restrukturyzacji Klient nie tylko uniknął upadłości – udało się rozwinąć jego przedsiębiorstwo, zapewnić nowe miejsca pracy w regionie oraz nowe rynki zbytu dla jego produktów.

Projekt był prowadzony przez zespół Romanowski i Wspólnicy pod kierownictwem radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego Macieja Stasiewicza.

22 września 2023

Autor: Maciej Stasiewicz

Pozostałe wpisy

11 października 2023Autorzy: Piotr Haiduk, Aleksandra Kieliszek

Wygrana w sporze korporacyjnym z uczelnią wyższą w tle.

Kancelaria odniosła kolejny sukces w wielowątkowym sporze korporacyjnym o kontrolę nad spółką. Sprawa miała wyjątkowo ciekawy stan prawny i faktyczny. Wynikało to z posiadania prze...

Czytaj

9 października 2023

Rekrutujemy

Rozpoczynamy rekrutację na praktyki w zespole prawa procesowego oraz zespole korporacyjnym. Jeżeli: studiujesz na IV lub V roku prawa albo właśnie ukończyłaś/eś studia z wyni...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa