Tom 16B Systemu Prawa Prywatnego – Prawo spółek osobowych pod red. prof. Michał Romanowski.

21 grudnia 2022
Autor: Michał Romanowski

Ukazał się Tom 16B Systemu Prawa Prywatnego - Prawo spółek osobowych pod redakcją naukową prof. .

Z przedmowy prof Michał Romanowski:

"Jestem bardzo wdzięczny Panu Profesorowi Andrzejowi Szajkowskiemu za zaufanie, którym obdarzył mnie, rekomendując mnie Instytutowi Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Wydawnictwu C.H. Beck jako Jego sukcesora w roli redaktora naukowego tomu Systemu Prawa Prywatnego o prawie spółek osobowych. To wielka odpowiedzialność. [...]
Czas, w jakim przyszło zmierzyć mi się z wielkim wyzwaniem, jakim jest bycie redaktorem naczelnym Systemu Prawa Prywatnego w części dotyczącej prawa handlowego jest [...] szczególny. [...]
tematyka tego tomu musiała konkurować i przegrywała z moją walką jako adwokata o praworządność. Ale przecież w DNA prawa handlowego jest wpisana walka o wolność. Prawo handlowe bez wolności, której bezpiecznikiem są wolne sądy, wolne media, wolne uniwersytety, nie istnieje. Mając poczucie winy, że niniejszy tom nie ukazał się wcześniej, nie mam zarazem poczucia winy, bo chciałem, aby ten tom oddychał wolnością, która jest tak fundamentalna dla biznesu.
Wolność jest fundamentem dla wspólników spółek osobowych. Prawo spółek osobowych jest prawem o wolności. Prawo spółek kapitałowych czerpie i wywodzi się od spółek osobowych. Prawo spółek osobowych wyznacza standardy dla prawa spółek kapitałowych.
[...] Prawo spółek osobowych jest prawem o … wspólniku jako osobie. Współcześnie zapomina się, że spółka to … wspólnik, a spółka jest tylko skorupą organizacyjno-prawną. Dąży się w imię doktryny CSR, a obecnie ESG, do uspołecznienia spółki, ale uspołecznienie spółki to uspołecznienie obrotu gospodarczego, a tego już doświadczyliśmy. Jeżeli stracimy z pola widzenia osobę wspólnika na rzecz najbardziej szczytnych idei, to zniszczymy ideę spółki jako wspólnoty osób, które chcą razem robić biznes, ryzykując własnym majątkiem, biznes, który ma uczynić nasz świat lepszym. Uspołecznianie prawa spółek w imię tak czy inaczej rozumianej idei ESG zabija spółkę jako wspólnotę osób, które łączą się, aby tworzyć wartość dla siebie i społeczeństwa.
[...] chciałbym, aby System Prawa Prywatnego stał się systemem wartości i zasad, a nie kolejnym, technicznym komentarzem do przepisów Kodeksu spółek handlowych i bibliografią każdego, także niemądrego, poglądu wymagającego skomentowania. Starałem się ukazać to na przykładzie spółki cywilnej, spółki-matki każdej spółki, o której napisałem w tym tomie.
[...] Mówią mi, że profesorowi prawa handlowego nie przystoi powoływać się na literaturę nienaukową. Ja jednak jestem uparty i odporny na myślenie wedle przyjętych standardów. Chciałbym więc zakończyć moją przedmowę cytatem z Kubusia Puchatka:

„Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić”.

Warszawa, 29.9.2022 r.  Michał Romanowski

21 grudnia 2022

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

11 października 2023Autorzy: Piotr Haiduk, Aleksandra Kieliszek

Wygrana w sporze korporacyjnym z uczelnią wyższą w tle.

Kancelaria odniosła kolejny sukces w wielowątkowym sporze korporacyjnym o kontrolę nad spółką. Sprawa miała wyjątkowo ciekawy stan prawny i faktyczny. Wynikało to z posiadania prze...

Czytaj

9 października 2023

Rekrutujemy

Rozpoczynamy rekrutację na praktyki w zespole prawa procesowego oraz zespole korporacyjnym. Jeżeli: studiujesz na IV lub V roku prawa albo właśnie ukończyłaś/eś studia z wyni...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa