Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną, którą złożyliśmy w imieniu instytucji finansowej z rynku inwestycji.

28 sierpnia 2023
Autorzy: Michał Romanowski, Maciej Stasiewicz, Piotr Haiduk

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną, którą złożyliśmy w imieniu instytucji finansowej z rynku inwestycji. SN rozstrzygnie kiedy powstaje szkoda związana ze spadkiem wartości instrumentu finansowego – czy szkoda pojawia się dopiero w momencie zbycia lub umorzenia instrumentu finansowego, czy też należy uznać, że powstaje w momencie spadku wartości pomimo, że instrument cały czas pozostaje w portfelu inwestora? Drugim zagadnieniem, nad którym pochyli się Sąd Najwyższy, będzie dopuszczalność przyjęcia przez dom maklerski niebędący instytucją kredytową odpowiedzialności o charakterze gwarancyjnym za minimalny wynik inwestycyjny klienta–strony umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym zawartej z domem maklerskim.

Szczególne kontrowersje budzi kwestia oceny szkody, gdy instrument finansowy stracił na wartości, ale cały czas znajduje się w portfelu inwestycyjnym klienta. Ustalenie wysokości szkody i samej kwestii istnienia szkody w takich przypadkach stanowi wyzwanie dla sądów rozstrzygających roszczenia osób niezadowolonych z zarządzania ich inwestycjami przez instytucje finansowe.

Jako sędzia-sprawozdawca został wyznaczony prof. dr hab. Karol Weitz. Termin rozpoznania skargi nie został jeszcze ogłoszony.

Szykuje się zatem interesująca dysputa intelektualna o niebagatelnym znaczeniu dla rynku inwestycji w instrumenty finansowe!

Skargę kasacyjną w imieniu instytucji finansowej złożyli Michał RomanowskiPiotr HaidukMaciej Stasiewicz.

28 sierpnia 2023

Autorzy: Michał Romanowski, Maciej Stasiewicz, Piotr Haiduk

Pozostałe wpisy

11 października 2023Autorzy: Piotr Haiduk, Aleksandra Kieliszek

Wygrana w sporze korporacyjnym z uczelnią wyższą w tle.

Kancelaria odniosła kolejny sukces w wielowątkowym sporze korporacyjnym o kontrolę nad spółką. Sprawa miała wyjątkowo ciekawy stan prawny i faktyczny. Wynikało to z posiadania prze...

Czytaj

9 października 2023

Rekrutujemy

Rozpoczynamy rekrutację na praktyki w zespole prawa procesowego oraz zespole korporacyjnym. Jeżeli: studiujesz na IV lub V roku prawa albo właśnie ukończyłaś/eś studia z wyni...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa