Rynek finansowy

Kancelaria doradzała jednemu z największych polskich banków w realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia CRR

# Rynek finansowy

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy doradzała jednemu z największych polskich bank...

Czytaj >

Kancelaria doradzała PZU w przygotowaniu narzędzi prawnych do wykonywania obowiązków związanych z przepisami dotyczącymi konglomeratów finansowych

# Rynek finansowy

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy doradzała PZU SA w zakresie obowiązków związan...

Czytaj >

Kancelaria doradzała wiodącemu polskiemu bankowi w zakresie oceny zasadności wstrzymania wypłaty odroczonego wynagrodzenia zmiennego dla kluczowych menedżerów banku

# Corporate governance   # Rynek finansowy

Na zlecenie jednego z wiodących polskich banków, Kancelaria Romanowski i Wspólni...

Czytaj >

Poczwórne zwycięstwo wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych z KNF

# Rynek finansowy   # Spory sądowe

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała w szeregu postępowań jedno z wi...

Czytaj >

Bezprecedensowe zwycięstwo Lartiq TFI z Komisją Nadzoru Finansowego

# Rynek finansowy   # Spory sądowe

Pod koniec 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ...

Czytaj >

Wezwania pośrednie jako sposób na przejęcie kontroli nad spółką publiczną bez redukcji zapisów akcjonariusza większościowego

# Rynek finansowy

Konstrukcja została po raz pierwszy wymyślona i zastosowana przez prof. Michała ...

Czytaj >

Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym

# Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi or...

Czytaj >

Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego

# Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powied...

Czytaj >

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy doradzała przy przekształceniu LPP SA w wielopokoleniową, polską firmę rodzinną

# M&A   # Rynek finansowy

W grudniu 2020 r. zrealizowany dostał projekt przekształcenia LPP SA (właściciel...

Czytaj >
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa