Kancelaria doradzała wiodącemu polskiemu bankowi w zakresie oceny zasadności wstrzymania wypłaty odroczonego wynagrodzenia zmiennego dla kluczowych menedżerów banku

6 marca 2021       # Corporate governance   # Rynek finansowy

Na zlecenie jednego z wiodących polskich banków, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy przeprowadziła kompleksową ocenę wystąpienia przesłanek uzasadniających redukcję lub odmowę wypłaty odroczonego wynagrodzenia zmiennego.

Projekt trwał kilka miesięcy. Prace Kancelarii obejmowały wypracowanie kryteriów podjęcia decyzji oraz ocenę kilkunastu kluczowych aspektów funkcjonowania banku w okresie kilku ostatnich lat.

W oparciu o wypracowane kryteria Kancelaria przedstawiała rekomendacje co do ocen działania kilkudziesięciu menedżerów banków (tzw. MRT – material risk takers) przy podejmowaniu decyzji o wypłacie, wstrzymaniu lub redukcji odroczonego wynagrodzenia zmiennego.

Projekt miał charakter precedensowy w polskich instytucjach finansowych.

6 marca 2021       Corporate governance, Rynek finansowy

Mogą Cię zainteresować

Mechanizm statutowego rozproszenia głosów

# Rynek finansowy

W 2009 roku doszło do próby przejęcia węgierskiego koncernu paliwowego MOL przez...

Czytaj >

Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego.

# Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powied...

Czytaj >

Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym.

# Corporate governance   # Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi or...

Czytaj >

Wezwania pośrednie jako sposób na przejęcie kontroli nad spółką publiczną bez redukcji zapisów akcjonariusza większościowego.

# Rynek finansowy

Konstrukcja została po raz pierwszy wymyślona i zastosowana przez prof. Michała ...

Czytaj >
wszystkie
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa