Najlepszy Pozew w I Konkursie Arbitrażowym dla aplikantów adwokackich im. dra hab. Tadeusza Szurskiego

6 marca 2023
Autor: Maksymilian Jabłecki

Aplikant adwokacki Maksymilian Jabłecki wraz ze swoim zespołem Vis Maior otrzymał 4 marca 2023 r. nagrodę za Najlepszy Pozew w I Konkursie Arbitrażowym dla aplikantów adwokackich im. dra hab. Tadeusza Szurskiego zorganizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Pozew dotyczył skuteczności zawarcia umowy na arbitraż przez nieprecyzyjne odesłanie do ogólnych warunków umownych zawierających klauzulę arbitrażową oraz możliwości wypowiedzenia umowy ze względu na wpływ siły wyższej w postaci agresji Rosji na Ukrainę na cel gospodarczy umowy. Partnerami konkursu w którym startowało 20 drużyn, był Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Gratulujemy Maksymilianowi i zwycięskiej drużynie!

6 marca 2023

Autor: Maksymilian Jabłecki

Pozostałe wpisy

22 września 2023Autor: Maciej Stasiewicz

Udana restrukturyzacja przedsiębiorstwa z branży produkcji spożywczej.

Mija już prawie rok od zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Klienta z branży produkcji spożywczej. Właśnie złożone zostało drugie sprawozdanie z wykonania układu...

Czytaj

20 września 2023Autor: Michał Romanowski

Przyszłość jest Jasna. Przyszłość to Jasna!

Od 18 września 2023 r. jesteśmy w samym sercu Warszawy, w Centrum Jasna. Przeprowadzka do znacznie większego biura jest dla nas kolejnym kamieniem milowym. Wiążemy z tym wiele nadz...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa