MaksymilianJabłecki

Aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów magisterskich z Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej.

Ukończył również kurs Diploma in English and European Union Law organizowany przez University of Cambridge. Stypendysta Erasmus+ w ramach studiów magisterskich z zakresu prawa europejskiego na Maastricht University, Faculty of Law. Jest także absolwentem studiów licencjackich z Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej.

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w transakcjach M&A, prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie energetycznym.

Autor recenzowanych publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego i europejskiego na łamach czasopism i w monografiach naukowych oraz prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych z zakresu prawa handlowego, rynków finansowych, prawa europejskiego i praw człowieka.

Z kancelarią Romanowski i Wspólnicy związany od 2022 r.