Krytyczna ocena działań Prezesa PGW Wód Polskich

21 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe
Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł

Wczoraj otrzymaliśmy uzasadnienie bardzo interesującego wyroku WSA w Warszawie w sprawie, w której reprezentujemy MPWiK w m.st Warszawie S.A przeciwko Prezesowi PGW Wód Polskich. Na skutek złożonej skargi na Prezesa PGW Wód Polskich, sąd uchylił postanowienia organu administracyjnego, który chciał prowadzić kontrolę mimo przekroczenia ustawowych terminów (liczba naruszeń organu była zatrważająca).

Uzasadnienie zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ w zastosowanej argumentacji odwoływaliśmy się do zasad konstytucyjnych takich jak: zasada  wolności działalności gospodarczej, praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji. Sąd stwierdził m. in. że celem Prawa przedsiębiorców:

jest ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej […] zagwarantowanie stabilności praw przedsiębiorców i ich rozwoju w warunkach wolnej konkurencji, w tym likwidowanie nadmiernych obciążeń państwa”.  

Dawno nie widzieliśmy uzasadnienia tak krytycznie odnoszącego się do działań organu administracji. Poniżej kilka cytatów:

„To organ a nie przedsiębiorca ma dbać o przestrzeganie przepisów prawa regulujących kwestie tak wrażliwe jak kontrola działalności gospodarczej. Takie przepisy uchwalił parlament, a Prezydent RP swoim podpisem zaakceptował, czyniąc z nich obowiązujące prawo. Skoro tak, to organ ma się im bezwzględnie podporządkować [podkreślenie Sądu – przyp. aut.], wyszkolić pracowników i postępować zgodnie z tym, co władza ustawodawcza uchwaliła. Tymczasem organ nie dość, że wprost narusza przepisy (…) to kreuje jeszcze konstrukcje prawne, które w sposób oczywiście niezgodny z prawem modyfikują ustawowy wzorzec kontroli odnoszący się do tego rodzaju aktywności państwa”.

„Sąd podkreśla, że jeżeli organ nie był w stanie podjąć jakichkolwiek zbornych i intelektualnie pożądanych czynności od września 2020 r. i ewentualnie wiążących się z tym działań, to nie ma jakichkolwiek powodów by dalej legitymować czynności w istocie naruszające prawo przedsiębiorcy do prowadzenia działalności bez obawy o trwającą permanentnie kontrolę”.

Sprawę prowadził zespół kancelarii w składzie radca prawny Łukasz Matyjas i radca prawny Aleksander Orzeł.

Warto walczyć o swoje prawa.

21 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe

Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł

Pozostałe wpisy

10 listopada 2022Autor: Weronika Stefaniuk
Ochrona konsumentów, Rynek finansowy, rynki kapitałowe, Rynki regulowane

Referat Weroniki Stefaniuk wyróżniony na FinReg2022

„Czy inwestor giełdowy (w tym detaliczny) to konsument? Jaka jest cena traktowania inwestora jako konsumenta?”.  To tytuł wystąpienia Weronika [profilem] na Jubileuszowym Kongr...

Czytaj

5 października 2022Autorzy: Łukasz Matyjas, Piotr Haiduk, Jacek Krentusz
Prawo spółek, Spory sądowe

Wygrana Romanowski i Wspólnicy w międzynarodowym sporze korporacyjnym.

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała międzynarodową grupę ubezpieczeniową w sporze dotyczącym wykonania sankcyjnej opcji kupna (punitive call option). Przedmiotem sporu...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa