Komisja Ustawodawcza Senatu zgodnie z opinią prof. M. Romanowskiego rekomenduje Senatowi odrzucenie noweli KSH.

10 marca 2022
Autor: Michał Romanowski

Przedstawiamy ekspertyzę dotyczącą nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, którą na zlecenie przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Krzysztofa Kwiatkowskiego przygotował prof. Michał Romanowski. W ekspertyzie, oprócz zmian w KSH , została oceniona konstytucyjność dodania do noweli KSH przepisów naprawiających tzw. Polski Ład. Czytamy:

„Projekt został sporządzony z rażącym naruszeniem Zasad Techniki Prawodawczej, co dyskwalifikuje go jako sprzeczny z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji [...]. Poszanowanie ZTP jest obowiązkiem władz publicznych [...] Uchwalanie ustaw zgodnie z ZTP jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Ów fundament ma chronić wolności i prawa każdego z nas przed władzą chcącą za pomocą ustaw arbitralnie decydować o moralności dążeń każdego z nas i tego jak chcemy przeżyć nasze życie. Rygorystyczne przestrzeganie ZTP stanowi przykład praktycznej realizacji zasady legalizmu z art. 7 Konstytucji. Stanowi to fundamentalny bezpiecznik ochrony podstawowych wolności i praw człowieka. To jest sprawa ochrony prawa do wolnego i godnego życia każdego z nas. […] ZTP są jak normy ISO stojące na straży tworzenia ustaw zgodnych z wartościami prawa wynikającymi z Konstytucji, Karty Praw Podstawowych UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. […] Jakakolwiek tolerancja czy banalizacja dla rażącego naruszania ZTP – co w przypadku obecnej większości parlamentarnej ma miejsce od 2015 r. – nieuchronnie prowadzi do zastąpienia rządów prawa rządami ludzi, co jest cechą państwa niedemokratycznych. […] Rządy prawa to rządy wartości, a nie rządy większości. […] Ważne zmiany w prawie nie mogą być przeprowadzane w trybie legislacyjnego blitzkriegu, gdyż wzbudzają lęk. Przyczyny pośpiechu przemijają, a błędy popełnione w pośpiechu pozostają. Polski (nie)Ład jest zwieńczeniem ignorancji ZTP, której doświadczamy od 2015 r. Dowodzi tego także nowela KSH z 9.02. br. Dla prawa bycie niewolnikiem wartości, na straży których stoją m. in. Zasady Techniki Prawodawczej, jest warunkiem tego, abyśmy mogli być wolni. Dotyczy to treści i sposobu tworzenia ustaw (ustaw, które mogą być sprzeczne z prawem). Zdaje się, że projektodawcy, obawiają się, że Senat odrzuci nowelę KSH. Postanowili więc zastosować swoisty „szantaż” legislacyjny. Dążąc do uchwalenia noweli KSH umożliwiającej wymuszenie posłuszeństwa biznesu wobec władzy dołączyli korzystną dla niektórych przedsiębiorców zmianę (korzystną nie dla spółek handlowych, ale dla przedsiębiorców). Można to nazwać „legislacyjną korupcją”. […] „Szantaż i korupcja legislacyjna” nie leży w interesie przedsiębiorców, i nie powinna być akceptowana przez Senat RP.”.

Komisja Ustawodawcza Senatu zdecydowaną większością głosów zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy. Głosowanie w dniu 10 marca 2022 r.

Ekspertyza dostępna tutaj.

10 marca 2022

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

11 października 2023Autorzy: Piotr Haiduk, Aleksandra Kieliszek

Wygrana w sporze korporacyjnym z uczelnią wyższą w tle.

Kancelaria odniosła kolejny sukces w wielowątkowym sporze korporacyjnym o kontrolę nad spółką. Sprawa miała wyjątkowo ciekawy stan prawny i faktyczny. Wynikało to z posiadania prze...

Czytaj

9 października 2023

Rekrutujemy

Rozpoczynamy rekrutację na praktyki w zespole prawa procesowego oraz zespole korporacyjnym. Jeżeli: studiujesz na IV lub V roku prawa albo właśnie ukończyłaś/eś studia z wyni...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa