Wygraliśmy dla klienta spór w sprawie budowy tłoczni gazu o wartości ok. 400 milionów złotych

28 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe
Autorzy: Michał Romanowski, Grzegorz Romanowski, Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała jedną z największych polskich, prywatnych firm z branży gazowniczej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym uzyskania zamówienia publicznego o wartości ok. 400 milionów złotych, którego przedmiotem była budowa tłoczni gazu. W bardzo intensywnym, trwającym kilka tygodni postępowaniu zakończonym wyrokiem sądu arbitrażowego ad hoc z listopada 2020 r., Kancelaria uzyskała orzeczenie o stwierdzeniu nieważności wyboru wykonawcy oraz nakazaniu zamawiającemu ponownego dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zaskarżył postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego ad hoc z listopada 2020 r. Postanowieniem z dnia 20 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie zamawiającego, tym samym prawomocnie potwierdzając wykonalność wyroku sądu arbitrażowego ad hoc z listopada 2020 r. Projekt był prowadzony przez partnerów mec. Grzegorza Romanowskiego i mec. Łukasza Matyjasa wraz z zespołem w składzie mec. Bartosz Prorok, mec. Aleksander Orzeł i prof. Michał Romanowski.

28 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe

Autorzy: Michał Romanowski, Grzegorz Romanowski, Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł

Pozostałe wpisy

10 listopada 2022Autor: Weronika Stefaniuk
Ochrona konsumentów, Rynek finansowy, rynki kapitałowe, Rynki regulowane

Referat Weroniki Stefaniuk wyróżniony na FinReg2022

„Czy inwestor giełdowy (w tym detaliczny) to konsument? Jaka jest cena traktowania inwestora jako konsumenta?”.  To tytuł wystąpienia Weronika [profilem] na Jubileuszowym Kongr...

Czytaj

5 października 2022Autorzy: Łukasz Matyjas, Piotr Haiduk, Jacek Krentusz
Prawo spółek, Spory sądowe

Wygrana Romanowski i Wspólnicy w międzynarodowym sporze korporacyjnym.

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała międzynarodową grupę ubezpieczeniową w sporze dotyczącym wykonania sankcyjnej opcji kupna (punitive call option). Przedmiotem sporu...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa