Wygraliśmy dla klienta spór w sprawie budowy tłoczni gazu o wartości ok. 400 milionów złotych

28 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe
Autorzy: Michał Romanowski, Grzegorz Romanowski, Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł, Bartosz Prorok

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała jedną z największych polskich, prywatnych firm z branży gazowniczej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym uzyskania zamówienia publicznego o wartości ok. 400 milionów złotych, którego przedmiotem była budowa tłoczni gazu. W bardzo intensywnym, trwającym kilka tygodni postępowaniu zakończonym wyrokiem sądu arbitrażowego ad hoc z listopada 2020 r., Kancelaria uzyskała orzeczenie o stwierdzeniu nieważności wyboru wykonawcy oraz nakazaniu zamawiającemu ponownego dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zaskarżył postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego ad hoc z listopada 2020 r. Postanowieniem z dnia 20 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie zamawiającego, tym samym prawomocnie potwierdzając wykonalność wyroku sądu arbitrażowego ad hoc z listopada 2020 r. Projekt był prowadzony przez partnerów mec. Grzegorza Romanowskiego i mec. Łukasza Matyjasa wraz z zespołem w składzie mec. Bartosz Prorok, mec. Aleksander Orzeł i prof. Michał Romanowski.

28 października 2021    /   Rynki regulowane, Spory sądowe

Autorzy: Michał Romanowski, Grzegorz Romanowski, Łukasz Matyjas, Aleksander Orzeł, Bartosz Prorok

Pozostałe wpisy

23 listopada 2021Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Przemysław Mazur, Julita Kowalów-Ziułkowska
Spory sądowe

Precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych

Uzyskaliśmy precedensowe zabezpieczenie środków dowodowych dla klienta będącego członkiem międzynarodowego koncernu, prowadzącego jedną z największych sieci franczyzowych towarów l...

Czytaj

15 listopada 2021Autorzy: Michał Romanowski, Łukasz Matyjas
Corporate governance, Prawo korporacyjne, Spory sądowe

Uzyskaliśmy ważny i precedensowy wyrok dla rozwoju corporate governance i zasady business judgement rule w Polsce.

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała przewodniczącego rady nadzorczej spółki akcyjnej z rynku finansowego w sporze z powództwa byłego prezesa zarządu tej spółki o narus...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F