GrzegorzRomanowski

Partner, Adwokat

Absolwent trzech wydziałów tj. Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), Amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest jednym ze współzałożycieli Kancelarii, związanym z Kancelarią od 2005 roku.

W ramach Kancelarii jest partnerem odpowiedzialnym za praktykę procesową obejmującą szerokie spektrum sporów z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego i karnego. Jest autorem wielu strategii i pism procesowych w największych w Polsce sporach rozstrzyganych w sądach powszechnych, Sądzie Najwyższym oraz w arbitrażu, obejmujących bardzo złożone zagadnienia prawne. Od wielu lat z zespołem procesowym Kancelarii z sukcesem obsługuje największych polskich przedsiębiorców z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej, finansowej, motoryzacyjnej, mediowo-reklamowej i modowej, wykorzystując nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie prawnicze, ale również doświadczenie zarządcze.

Doświadczenie biznesowe zdobywał w branży turystycznej współzarządzając jednym z największych w Polsce biur podróży. Ponadto, jest bardzo doświadczonym negocjatorem, a także autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego.