AdamRomanowski

Partner

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Członek Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów.

Z kancelarią Romanowski i Wspólnicy związany od 2005 r. jako jej współzałożyciel.

Wcześniej pracował w Philips Polska na stanowisku menedżera ds. audytu wewnętrznego, Commercial Union jako menedżer ds. rachunkowości zarządczej oraz w grupie LaSer w Polsce jako dyrektor finansowy, zastępca Dyrektora Generalnego Sygma Bank Polska oraz członek rad nadzorczych spółek zależnych grupy LaSer. W Sygma Bank Polska był odpowiedzialny za rachunkowość finansową, podatki, dział prawny, rachunkowość zarządczą i skarb, administrację i HR oraz za kontakty z nadzorem bankowym.

W ramach Kancelarii, Adam Romanowski jest odpowiedzialny za wsparcie w zakresie biznesowych aspektów projektów.

Doradzał w projektach M&A (w transakcjach prywatnych oraz publicznych) o wartości przekraczającej 15 mld zł.Odpowiadał za doradztwo przy biznesowych aspektach organizacji ładu korporacyjnego w największych grupach kapitałowych w Polsce.