ŁukaszMatyjas

Partner, Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sędziowską.

Z kancelarią Romanowski i Wspólnicy związany od 2006 roku. W 2017 r. objął stanowisko partnera.

Specjalizuje się w prawie procesowym i arbitrażowym. Prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi z zakresu prawa cywilnego, w tym spory z branży energetycznej oraz dotyczące realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Wielokrotnie występował przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w najbardziej złożonych procesowo sprawach.