MichałRomanowski

prof. dr hab. – Partner, Adwokat


SM: linkedin

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1994), gdzie uzyskał stopień doktora (1997) i doktora habilitowanego (2004). W 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie konstytucyjnym. Inicjator powstania kancelarii Romanowski i Wspólnicy w 2005 r. i jej współzałożyciel. Wcześniej partner w międzynarodowych bankach inwestycyjnych.

Wykładowca prawa cywilnego, handlowego i rynku kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Współtwórca głównych nurtów polskiej doktryny prawa spółek i rynku kapitałowego po 1989 r. Autor ponad 150 monografii i artykułów naukowych. Współautor 3 tomów Systemu Prawa Prywatnego dotyczących umów nienazwanych, prawa spółek i prawa papierów wartościowych oraz redaktor naczelny dwóch tomów Systemu Prawa Prywatnego – Prawo spółek – część ogólna i Prawo spółek osobowych.

W latach 2006-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z rekomendacji prof. dra Zbigniewa Radwańskiego. Współtwórca projektu części ogólnej oraz części ogólnej zobowiązań nowego Kodeksu cywilnego,
a także kluczowych zmian w prawie cywilnym i handlowym w okresie 2006-2015. Współautor zmian w KSH dotyczących m.in. praw akcjonariuszy, transgranicznych połączeń spółek, liberalizacji instytucji kapitału zakładowego, rejestracji spółek przez Internet, dematerializacji akcji, zdalnych posiedzeń organów spółek. W ramach Komisji Kodyfikacyjnej przewodniczący podkomisji ds. prawa spółek, ds. przedsiębiorców, ds. umowy ubezpieczenia, ds. przedstawicielstwa.

Twórca ponad 60 opinii legislacyjnych dotyczących prawa Unii Europejskiej na styku z prawem polskim oraz ponad 100 innych opinii legislacyjnych z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.

Od kilkunastu lat wskazywany jako rekomendowany prawnik w zakresie prawa handlowego w rankingach Rzeczpospolitej. W roku 2019 wybrany jako najlepszy w Polsce specjalista z prawa handlowego.

Autor felietonów i komentator w mediach takich jak Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Prawo.pl. Zapraszany do programów telewizyjnych i radiowych TVN 24, Polsat oraz niemieckiej stacji ARD.