Tworzymy kolejny precedens w sprawach z rynku kapitałowego i funduszy powierniczych.

2 sierpnia 2022
Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk

Po raz kolejny wygraliśmy z Komisją Nadzoru Finansowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. NSA uwzględnił skargę kasacyjną Romanowski i Wspólnicy w precedensowej sprawie dotyczącej problematyki tzw. „parkowania akcji” na zlecenie „ukrytego” akcjonariusza.

Orzeczenie ma bardzo duże znaczenie dla praktyki rynku kapitałowego (w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, fundacji prywatnych i trustów). Dotyczy ono zakresu obowiązków związanych ze znacznym pakietem akcji spółki publicznej spoczywających na beneficjentach takich podmiotów.

Uzasadniliśmy, że kluczowe znaczenie ma zdolność beneficjenta na wywieranie wpływu na wykonywanie praw z akcji. Wbrew stanowisku KNF nie wystarczy, że instytucja powiernicza została utworzona na rzecz pomnażania aktywów beneficjenta. Niezbędne jest badanie natury i konstrukcji prawnej instytucji powierniczej. Nie każdy beneficjent może być z „automatu” uznany za „ukrytego” akcjonariusza. Wszak prawo to kontekst!

Ze strony Kancelarii sprawę prowadzili prof. Michał Romanowski i Piotr Haiduk.

2 sierpnia 2022

Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk

Pozostałe wpisy

22 września 2023Autor: Maciej Stasiewicz

Udana restrukturyzacja przedsiębiorstwa z branży produkcji spożywczej.

Mija już prawie rok od zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Klienta z branży produkcji spożywczej. Właśnie złożone zostało drugie sprawozdanie z wykonania układu...

Czytaj

20 września 2023Autor: Michał Romanowski

Przyszłość jest Jasna. Przyszłość to Jasna!

Od 18 września 2023 r. jesteśmy w samym sercu Warszawy, w Centrum Jasna. Przeprowadzka do znacznie większego biura jest dla nas kolejnym kamieniem milowym. Wiążemy z tym wiele nadz...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa