Prof. M. Romanowski jako współautor najnowszego wydania Systemu Prawa Prywatnego Tom 9

22 czerwca 2023
Autor: Michał Romanowski

Prof. Michał Romanowski jako współautor najnowszego wydania Systemu Prawa Prywatnego Tom 9 „Prawo zobowiązań – umowy nienazwane”, opisuje istotne dla rynku inwestycyjnego zagadnienia m.in.: umowy zlecenia maklerskiego, stosunki między domem maklerskim a inwestorem oraz odpowiedzialność domu maklerskiego. Prof. Michał Romanowski analizuje także umowy o gwarancję emisji papierów wartościowych i sponsorowaną emisję kwitów depozytowych, umowy dotyczące instrumentów pochodnych od papierów wartościowych – kontrakty opcyjnie i terminowe.

„Awans umowy nienazwanej do kategorii umów nazwanych zazwyczaj prowadzi do ograniczenia zasady wolności umów. Przenikanie się oraz współistnienie prawa publicznego i prywatnego w sferze obrotu gospodarczego jest nieuniknione. Regulacja prywatnoprawna wypełnia bowiem niejako treścią ramy zakreślone przez regulację publicznoprawną. Regulacja publicznoprawna powinna pełnić rolę usługową wobec regulacji prywatnoprawnej. Problem tkwi nie w braku instrumentów gwarantujących ochronę interesów klientów, ale w niewłaściwym korzystaniu z tych instrumentów. Na straży interesów klientów firm inwestycyjnych stoją (a przynajmniej powinny stać): KNF, sądy, prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niektóre umowy powinny zostać jednak uregulowane ustawowo i uzyskać status umowy nazwanej – przykładem takiej umowy jest umowa zlecenia maklerskiego, która obecnie jest fragmentarycznie uregulowana. ” – mówi prof. Michał Romanowski.

Link.

22 czerwca 2023

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

22 września 2023Autor: Maciej Stasiewicz

Udana restrukturyzacja przedsiębiorstwa z branży produkcji spożywczej.

Mija już prawie rok od zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Klienta z branży produkcji spożywczej. Właśnie złożone zostało drugie sprawozdanie z wykonania układu...

Czytaj

20 września 2023Autor: Michał Romanowski

Przyszłość jest Jasna. Przyszłość to Jasna!

Od 18 września 2023 r. jesteśmy w samym sercu Warszawy, w Centrum Jasna. Przeprowadzka do znacznie większego biura jest dla nas kolejnym kamieniem milowym. Wiążemy z tym wiele nadz...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa