Uzyskaliśmy orzeczenie przywracające do orzekania sędziego Igora Tuleyę!

23 marca 2022
Autor: Michał Romanowski

21 marca 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w składzie Iwona Wróblewska-Pokora (Przewodnicząca i sędzia sprawozdawca), Paulina Wawrzynkiewicz i Anna Wrembel-Woźniak, postanowieniem nakazał przywrócić do orzekania sędziego Igora Tuleyę (sygn. akt VII Pz 48/21). Postanowienie jest prawomocne i potwierdza, że Sąd I instancji (SR dla Warszawy Pragi-Południe) błędnie oddalił wniosek o zabezpieczenie. Sąd I instancji uznał, że nie zostało uprawdopodobnione, iż sędzia Tuleya jest niedopuszczany do orzekania! SO uwzględnił nasze zażalenie, w którym napisaliśmy m. in., że niezależnie od bezspornych dowodów, historia sędziego Tuleyi jest powszechnie znana, czego dowodzi fakt, że informacje o nim znalazły się na perskiej Wikipedii!

Bój o zabezpieczenie roszczenia zajął ponad rok. Rozpoczęliśmy wnioskiem o zabezpieczenie złożonym 8 marca 2021 r. W sprawie podnosiliśmy m. in., że „Bezzwłoczne nakazanie przez Sąd Pracy dopuszczenia do orzekania Pana Sędziego Tuleyi jest niezbędne także dla ochrony interesu publicznego. Bezprawna odmowa dopuszczenia sędziego do orzekania bezpośrednio narusza prawa obywateli do sądu. Bezprawna odmowa dopuszczenia Pana Sędziego Tuleyi do orzekania może oddziaływać na bezstronność i niezawisłość innych sędziów wywołując tzw. efekt mrożący. Świadomość innych sędziów, że mogą znaleźć się w sytuacji analogicznej do sytuacji Pana Sędziego Tuleyi, jeżeli nie będą orzekać zgodnie z oczekiwaniami partii rządzącej, w sposób rażący podważa niezawisłość sędziowską, w tym w zakresie spraw, których rozstrzygnięciem zainteresowana jest władza wykonawcza i partia rządząca. Każdy dzień zwłoki w przywróceniu Pana Sędziego Igora Tuleyi do orzekania pogłębia strach oraz poczucie niepewności innych sędziów w zakresie tego, czy oni również nie znajdą się w analogicznej sytuacji”.

Symboliczny jest fakt, że orzeczenie nakazujące dopuszczenie do orzekania sędziego Tuleyi zapadło w pierwszy dzień wiosny, który kojarzy się z radością i nadzieją oraz roztopami śniegu. Wywołujemy efekt odmrażający efekt mrożący!

Od początku mówimy, że nasze zaangażowanie jako kancelarii biznesu w walkę o praworządność oznacza walkę o wolność gospodarczą w interesie przedsiębiorców. Rządy prawa są warunkiem funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Doświadczamy na dramatycznym przykładzie napaści Rosji na Ukrainę do czego prowadzi łamanie lub trywializowanie rządów prawa. Walka o rządy prawa staje się szczególnie ważna wobec napaści Rosji na Ukrainę!

Biznes nie tylko można, ale trzeba łączyć z wartościami. My łączymy biznes z wartościami nie tylko słowem, ale czynem. To jest nasze CSR i ESG! Prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera!

https://oko.press/pilne-warszawski-sad-przywrocil-igora-tuleye-do-orzekania-i-pelni-praw-sedziowskich/

 

23 marca 2022

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

3 marca 2023Autor: Michał Romanowski

Otwarte wezwanie w sprawie przywrócenia do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie

Nasz przyjaciel-klient Paweł Juszczyszyn został 1 marca br. brutalnie zaatakowany przez prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Macieja Nawackiego. Więcej: artykuł TVN24 i OKO.PRES...

Czytaj

28 października 2022Autor: Michał Romanowski

Neo-KRS podżega do niewykonywania prawomocnych orzeczeń w sprawie Igora Tuleyi i Pawła Juszczyna!

W naszej Kancelarii liczą się wartości. Prawo do niezawisłego sądu, wolnego od wpływu polityków, jest nie tylko podstawowym prawem człowieka, ale też warunkiem wolności biznesu. Dl...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa