Po blisko czterech latach walki o praworządność w sprawach sędziego Pawła Juszczyszyna właśnie wygraliśmy w sposób definitywny.

10 lipca 2024
Autor: Michał Romanowski

W czwartek, 4 lipca, zakończyła się blisko 5-letnia walka sędziego Pawła Juszczyszyna z byłym prezesem olsztyńskiego sądu Maciejem Nawackim.
Obecny prezes Sądu Krzysztof Krygielski uznał wszystkie roszczenia Pawła Juszczyszyna i zamieścił przeprosiny.

Spór dotyczył wykonania przez sędziego Juszczyszyna precedensowego wyroku TSUE, w którym Trybunał po raz pierwszy wskazał, jak oceniać legalność działań neo-KRS, nominowanych przez nią neo-sędziów oraz nielegalnej Izby Dyscyplinarnej. W odpowiedzi na te działania, sędziego spotkały natychmiastowe represje. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, odwołano go z delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a w lutym 2020 roku nielegalna Izba Dyscyplinarna bezprawnie go zawiesiła. Po dwóch latach został przywrócony do pracy, ale natychmiast bezprawnie „zesłany” do orzekania w innym wydziale Sądu Rejonowego w Olsztynie. Był pierwszym zawieszonym sędzią w Polsce, co miało na celu zastraszenie całego środowiska sędziowskiego.

Wsparcie zapewnił mu adwokat, prof. Michał Romanowski wraz z zespołem Romanowski i Wspólnicy, który reprezentował go w sądach. Profesor Romanowski złożył w imieniu sędziego Juszczyszyna precedensowe pozwy, z których kilka zakończyło się sukcesem.
W ocenie red. Mariusza Jałoszewskiego był to jeden z najważniejszych sporów dla obrony praworządności w państwie PiS.

Więcej w artykule: OKO.Press

10 lipca 2024

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

3 marca 2023Autor: Michał Romanowski

Otwarte wezwanie w sprawie przywrócenia do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie

Nasz przyjaciel-klient Paweł Juszczyszyn został 1 marca br. brutalnie zaatakowany przez prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Macieja Nawackiego. Więcej: artykuł TVN24 i OKO.PRES...

Czytaj

28 października 2022Autor: Michał Romanowski

Neo-KRS podżega do niewykonywania prawomocnych orzeczeń w sprawie Igora Tuleyi i Pawła Juszczyna!

W naszej Kancelarii liczą się wartości. Prawo do niezawisłego sądu, wolnego od wpływu polityków, jest nie tylko podstawowym prawem człowieka, ale też warunkiem wolności biznesu. Dl...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa