Neo-KRS podżega do niewykonywania prawomocnych orzeczeń w sprawie Igora Tuleyi i Pawła Juszczyna!

28 października 2022
Autor: Michał Romanowski

W naszej Kancelarii liczą się wartości. Prawo do niezawisłego sądu, wolnego od wpływu polityków, jest nie tylko podstawowym prawem człowieka, ale też warunkiem wolności biznesu. Dlatego zaangażowaliśmy się w obronę praworządności. Adw. Michał Romanowski  zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa – podżegania prezesów sądów do niewykonywania prawomocnych i wykonalnych orzeczeń sądów powszechnych. Zachęcamy do zapoznania się z zawiadomieniem i oświadczeniem adw. Michała Romanowskiego. Treść: Zawiadomienia i Oświadczenia dostępne pod linkami.

28 października 2022

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

20 września 2023Autor: Michał Romanowski

Przyszłość jest Jasna. Przyszłość to Jasna!

Od 18 września 2023 r. jesteśmy w samym sercu Warszawy, w Centrum Jasna. Przeprowadzka do znacznie większego biura jest dla nas kolejnym kamieniem milowym. Wiążemy z tym wiele nadz...

Czytaj

13 września 2023Autorzy: Michał Romanowski, Adam Romanowski, Filip Wawrzak

Transformacja energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne nie wymusza monopolizacji rynku energii elektrycznej przez spółkę państwową.

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy przygotowała na potrzeby Komisji Nadzwyczajnej Senatu RP ds. Klimatu opinię w sprawie w ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa