Neo-KRS podżega do niewykonywania prawomocnych orzeczeń w sprawie Igora Tuleyi i Pawła Juszczyna!

28 października 2022
Autor: Michał Romanowski

W naszej Kancelarii liczą się wartości. Prawo do niezawisłego sądu, wolnego od wpływu polityków, jest nie tylko podstawowym prawem człowieka, ale też warunkiem wolności biznesu. Dlatego zaangażowaliśmy się w obronę praworządności. Adw. Michał Romanowski  zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa – podżegania prezesów sądów do niewykonywania prawomocnych i wykonalnych orzeczeń sądów powszechnych. Zachęcamy do zapoznania się z zawiadomieniem i oświadczeniem adw. Michała Romanowskiego. Treść: Zawiadomienia i Oświadczenia dostępne pod linkami.

28 października 2022

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

9 marca 2023Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Piotr Celiński

Sukces w sprawie o zwrot wypłaty środków z gwarancji bankowej

Wykonawca pozwał naszego Klienta (zamawiającego) o zwrot ok. 9,5 miliona zł pobranych z gwarancji bankowej na poczet kosztów usuwania wad i usterek realizowanego obiektu. Kontrakt ...

Czytaj

8 marca 2023Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł, Weronika Stefaniuk

Umożliwiamy rozwój polskich innowacji!

Doradzaliśmy od strony strategicznej i prawnej przy wykupie przez dotychczasowych udziałowców, jednego z udziałowców mniejszościowych w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowo ...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F