Jubileuszowy X Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń.

18 maja 2023
Autor: Michał Romanowski

10-11 maja 2023 r. odbył się w Sopocie jubileuszowy X Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do udziału w Kongresie zaproszony został prof. Michał Romanowski.

Prof. Michał Romanowski  wraz z prof. UW dr hab. Jackiem Jastrzębskim – Przewodniczący KNF oraz  dr hab. prof. ucz. Pawłem Wajdą uczestniczyli w panelu pt. „Czy dążymy do przeregulowania działalności i czy czas się zatrzymać?”. W panelu poruszone zostały tematy: sposobu tworzenia prawa, które spełniałoby swoje funkcje tj. stabilizacji rynku i ochrony klientów, a także wspierało innowacyjność, przeregulowania oraz jakie wiążą się z tym zagrożenia, funkcji i znaczenia dobrych praktyk, a także zjawisko gold plating-u przy implementacji prawa UE.

Prof. Michał Romanowski zwracał uwagę na odrębność modelu biznesu ubezpieczeń od innych sektorów rynku finansowego i brak zrozumienia tego przez ustawodawcę oraz orzecznictwo podkreślając, że: „Ubezpieczyciele dają coś wyjątkowego i niezbędnego – poczucie bezpieczeństwa. Jest ono niezbędne osobom indywidualnym i firmom” oraz że „Jeżeli zabierzemy wolność wyboru, zabieramy branie odpowiedzialności za siebie”.

W podsumowaniu prof. Michał Romanowski podkreślał m. in., iż przy tworzeniu i stosowaniu prawa ubezpieczeniowego należy pamiętać, że:

  • bez ubezpieczenia ryzyka, gospodarka i społeczeństwa nie funkcjonują (ubezpieczenia to krwioobieg)
  • uczciwa konkurencja to sprzeciw uczciwych wobec zjawiska race to the bottom
  • słabsi wymagają ochrony, ale proporcjonalnej do celu i przy założeniu ochrony osób starannych
  • w ubezpieczeniach sprzedaje się poczucie bezpieczeństwa majątkowego i zaufanie, ale to wymaga uczciwej wymiany świadczeń.

Relacja z Kongresu: Tutaj

 

18 maja 2023

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

22 września 2023Autor: Maciej Stasiewicz

Udana restrukturyzacja przedsiębiorstwa z branży produkcji spożywczej.

Mija już prawie rok od zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Klienta z branży produkcji spożywczej. Właśnie złożone zostało drugie sprawozdanie z wykonania układu...

Czytaj

20 września 2023Autor: Michał Romanowski

Przyszłość jest Jasna. Przyszłość to Jasna!

Od 18 września 2023 r. jesteśmy w samym sercu Warszawy, w Centrum Jasna. Przeprowadzka do znacznie większego biura jest dla nas kolejnym kamieniem milowym. Wiążemy z tym wiele nadz...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa