Czy umowę o pracę można rozwiązać mailem?

21 grudnia 2022
Autor: Przemysław Mazur

Aktualna praktyka stosowania przepisów regulujących formę zawierania i rozwiązywania umów o pracę jest niespójna ze współczesnymi realiami obrotu gospodarczego. Współcześnie w pełni uzasadnione jest przyjęcie, że pojęcie „na piśmie” obejmuje również czynności o charakterze pisemnym dokonywane w formie dokumentowej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zwłaszcza poczty elektronicznej).

Zagadnienie sposobu wykładni pojęcia „na piśmie” na gruncie przepisów Kodeksu pracy analizuje mec. Przemysław Mazur na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Pracy.

21 grudnia 2022

Autor: Przemysław Mazur

Pozostałe wpisy

11 października 2023Autorzy: Piotr Haiduk, Aleksandra Kieliszek

Wygrana w sporze korporacyjnym z uczelnią wyższą w tle.

Kancelaria odniosła kolejny sukces w wielowątkowym sporze korporacyjnym o kontrolę nad spółką. Sprawa miała wyjątkowo ciekawy stan prawny i faktyczny. Wynikało to z posiadania prze...

Czytaj

9 października 2023

Rekrutujemy

Rozpoczynamy rekrutację na praktyki w zespole prawa procesowego oraz zespole korporacyjnym. Jeżeli: studiujesz na IV lub V roku prawa albo właśnie ukończyłaś/eś studia z wyni...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa