previous arrow
next arrow

Slider

Romanowski i Wspólnicy doradza ENEA przy opracowaniu zasad komunikacji z LWB

Prowadzimy proces dla międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej przed Sądem Najwyższym

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną wniesioną przez Kancelarię Romanowski i Wspólnicy w imieniu międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej od wyroku zasądzającego odszkodowanie na rzecz klienta.Movie Get Out (2017)

Wygraliśmy dla spółki z sektora bankowego spór o złoty spadochron byłego członka zarządu

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy wygrała w imieniu spółki z sektora bankowego prawomocnie spór z byłym członkiem zarządu dotyczący sposobu naliczania wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Doradzamy inwestorom prywatnym w formule venture capital

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy doradzała grupie prywatnych inwestorów w formule venture capital przy nabyciu mniejszościowego pakietu akcji spółki start-up’owej z branży nowych technologii.

Doradzamy spółce OSD przy odwołaniu członka zarządu

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy doradzała spółce z branży energetycznej prowadzącej działalność OSD w zakresie zgodności odwołania członka zarządu z wymogami regulacyjnymi oraz korporacyjnymi.

Doradzamy w zakresie roszczeń dotyczących nieruchomości

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy sporządziła opinię dotyczącą oceny zasadności roszczeń zgłoszonych dotyczących nieruchomości, do której klient posiada prawo użytkowania wieczystego.

Doradzamy w zakresie ryzyka odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej

Na zlecenie klienta z branży finansowej Kancelaria Romanowski i Wspólnicy przygotowała analizę prawną w zakresie odpowiedzialności personalnej członków zarządu oraz rady nadzorczej w związku z potencjalnym naruszeniem przepisów podatkowych.

Wygraliśmy spór dla koncernu energetycznego

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy wygrała w pierwszej instancji spór sądowy prowadzony w imieniu wiodącego koncernu energetycznego dotyczący skuteczności wypowiedzenia umów sprzedaży praw majątkowych związanych z produkcją energii odnawialnej. Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił argumenty prawne podnoszone przez Kancelarię dotyczące braku po stronie wytwórcy energii odnawialnej interesu prawnego w ustaleniu bezskuteczności wypowiedzenia umów.

Doradzamy w zakresie ujednolicenia pracowniczych programów emerytalnych

Na zlecenie klienta z branży energetycznej Kancelaria Romanowski i Wspólnicy prowadzi przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowanie w przedmiocie ujednolicenia dwóch pracowniczych programów emerytalnych.

Doradzamy przy zmianie wynagrodzeń

Na zlecenie spółki z branży górniczej Kancelaria Romanowski i Wspólnicy przygotowała opinię prawną dotyczącą wzrostu wynagrodzeń zasadniczych na wybranych stanowiskach kierowniczych spółki, z uwzględnieniem postanowień układu zbiorowego pracy obowiązującego w spółce.

Doradzamy przy najmie powierzchni biurowej klasy A

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy doradzała zagranicznemu producentowi biżuterii w zakresie umowy najmu powierzchni handlowej w budynku klasy A.

Doradzamy przy komunikacji spółek giełdowych ze strategicznym akcjonariuszem

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy doradzała dwóm emitentom z WIG20 w sprawie opracowania i przyjęcia procedury komunikacji z wiodącym akcjonariuszem. Projekt wymagał wszechstronnego uwzględnienia regulacji rynku kapitałowego, w tym w szczególności dostosowania do rozporządzenia MAR, które wejdzie w życie w lipcu 2016 roku.

Doradzamy Związkowi Banków Polskich w zakresie postępowań UOKiK

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy przygotowała na zlecenie Związku Banków Polskich opinie eksperckie dla banków objętych postępowaniem Prezesa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Doradzamy przy nabyciu akcji przez wiodącego producenta piwa

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy sporządziła analizę prawną dotyczącą prawidłowości nabycia akcji przez podmiot z branży piwowarskiej.

Doradzamy wiodącemu producentowi samochodów przy w zakresie praw autorskich

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy sporządziła na zlecenie podmiotu z branży motoryzacyjnej analizę prawną dotyczącą zgodności reklamy telewizyjnej samochodu z przepisami dotyczącymi praw autorskich oraz nieuczciwej konkurencji.

Doradzamy wiodącemu producentowi piwa w zakresie praw własności intelektualnej

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy sporządziła analizę prawną dotyczącą aspektów prawnych wykorzystywania w kampaniach reklamowych kluczowego podmiotu z rynku piwowarskiego znaków towarowych, praw autorskich i praw do wizerunku przez następcę prawnego przedsiębiorstwa w skład, którego wchodziły te prawa.

Romanowski i Wspólnicy doradza ENEA przy wprowadzeniu efektywności funkcjonowania ładu korporacyjnego

Romanowski i Wspólnicy doradza ENEA przy sprzedaży SU Energetyk

Romanowski i Wspólnicy doradza MPEC Białystok w sprawie nabywania akcji pracowniczych

Romanowski i Wspólnicy doradza ENEA przy nabyciu jednej z polskich elektrociepłowni