Spór korporacyjny z międzynarodowym funduszem private equity

6 marca 2021       # M&A   # Rynek finansowy   # Spory sądowe

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy opracowała i wdrożyła kompleksowy plan ochrony polskiego, rodzinnego inwestora przed działaniami międzynarodowego funduszu private equity, które groziły przejęciem przez fundusz wyłącznej kontroli nad wspólną inwestycją.

Działania obejmowały analizę sytuacji prawnej i korporacyjnej inwestora, a następnie opracowanie i wdrożenie strategii ochrony jego praw. Dzięki zastosowanym działaniom zachowana została kontrola nad spółką, a zasady współpracy między inwestorami zostały unormowane.

6 marca 2021       M&A, Rynek finansowy, Spory sądowe

Mogą Cię zainteresować

Mechanizm statutowego rozproszenia głosów

# Rynek finansowy

W 2009 roku doszło do próby przejęcia węgierskiego koncernu paliwowego MOL przez...

Czytaj >

Zabezpieczenie powództwa z art. 439 k.c. jako narzędzie do zablokowania nielegalnego strajku

# Spory sądowe   # Sprawy pracownicze

Każdy projekt jest wyjątkowy. To często nadużywane hasło znalazło pełne potwierd...

Czytaj >

Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego.

# Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powied...

Czytaj >

Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym.

# Corporate governance   # Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi or...

Czytaj >
wszystkie
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa