Kancelaria Romanowski i Wspólnicy uzyskała zabezpieczenie zakazujące wykonywania prawa głosu przez podmiot, który nie wykonał obowiązków informacyjnych

6 marca 2021       # Rynek finansowy   # Spory sądowe

Kancelaria Romanowski i Wspólnicy reprezentowała wiodący międzynarodowy koncern w sporze korporacyjnym dotyczącym polskiej spółki publicznej.

Dzięki ustaleniu przez Kancelarię, że większościowy akcjonariusz tej spółki nie wykonał prawidłowo obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji, możliwe stało się uzyskanie zabezpieczenia sądowego zakazującego temu akcjonariuszowi wykonywania prawa głosu.

6 marca 2021       Rynek finansowy, Spory sądowe

Mogą Cię zainteresować

Mechanizm statutowego rozproszenia głosów

# Rynek finansowy

W 2009 roku doszło do próby przejęcia węgierskiego koncernu paliwowego MOL przez...

Czytaj >

Zabezpieczenie powództwa z art. 439 k.c. jako narzędzie do zablokowania nielegalnego strajku

# Spory sądowe   # Sprawy pracownicze

Każdy projekt jest wyjątkowy. To często nadużywane hasło znalazło pełne potwierd...

Czytaj >

Problem rozliczenia kosztów korzystania z kapitału w razie upadku (unieważnienia) umowy kredytu frankowego.

# Rynek finansowy

Coraz częściej dostrzega się już, że upadek (unieważnienie, jak niektórzy powied...

Czytaj >

Kodeks grupy kapitałowej jako podstawowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania grupą kapitałową jak jednym organizmem gospodarczym.

# Corporate governance   # Rynek finansowy

Koncepcja statutowego mechanizmu zarządzania (zwanego Kodeksem Grupy) stanowi or...

Czytaj >
wszystkie
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa