Oświadczenie ws. wniosku o natychmiastowe dopuszczenie do pracy sędziego Tuleyi

8 marca 2021    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Spory sądowe, Sprawy pracownicze
Autor: Michał Romanowski

W dniu 8 marca 2021 r. kancelaria Romanowski i Wspólnicy w imieniu Pana Sędziego Igora Tuleyi złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wniosek o nakazanie Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie Piotrowi Schabowi natychmiastowego dopuszczenia Pana Sędziego Tuleyi do orzekania. Prezes Schab odmawia dopuszczenia Pana Sędziego Tuleyi do orzekania powołując się na tzw. uchwałę tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 18.11.2020 r., na podstawie której Pan Sędzia Tuleya został zawieszony jako sędzia.

Pełna treść oświadczenia dostępna tutaj.

8 marca 2021    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Spory sądowe, Sprawy pracownicze

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

23 czerwca 2021Autorzy: Maciej Stasiewicz, Julita Kowalów-Ziułkowska
Spory sądowe

Niepokojąca praktyka sądów w postępowaniu zabezpieczającym”

Cywilne postępowanie zabezpieczające do czasu udzielenia zabezpieczenia prowadzi się bez udziału drugiej strony – nie doręcza się jej postanowień o odmowie udzielenia zabezpieczeni...

Czytaj

21 czerwca 2021Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw

Profesor Michał Romanowski odpowiada w artykule na wyborcza.pl neo I Prezes SN pani Manowskiej

„Jest Pani nieuczciwa. Opłaca się to Pani, bo zajęła Pani stanowisko neo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Ale nie warto było, bo prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera, po...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F