Oświadczenie ws. wniosku o natychmiastowe dopuszczenie do pracy sędziego Tuleyi

8 marca 2021    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Spory sądowe, Sprawy pracownicze
Autor: Michał Romanowski

W dniu 8 marca 2021 r. kancelaria Romanowski i Wspólnicy w imieniu Pana Sędziego Igora Tuleyi złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wniosek o nakazanie Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie Piotrowi Schabowi natychmiastowego dopuszczenia Pana Sędziego Tuleyi do orzekania. Prezes Schab odmawia dopuszczenia Pana Sędziego Tuleyi do orzekania powołując się na tzw. uchwałę tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 18.11.2020 r., na podstawie której Pan Sędzia Tuleya został zawieszony jako sędzia.

Pełna treść oświadczenia dostępna tutaj.

8 marca 2021    /   Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Spory sądowe, Sprawy pracownicze

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

4 października 2021Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność

O Eli Witek kłamczuszce i jej magicznej piątce prawników

26 sierpnia br. złożyliśmy w imieniu posła Michała Gramatyki zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez marszałek Elżbietę Witek przestępstwa nadużycia uprawnień funkcjonariusza...

Czytaj

28 września 2021Autor: Michał Romanowski
Corporate governance, Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Rynki regulowane

Odmowa wszczęcia dochodzenia

W dniu 6 sierpnia br. złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji poufnych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla interia....

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F