Najlepszy Pozew w I Konkursie Arbitrażowym dla aplikantów adwokackich im. dra hab. Tadeusza Szurskiego

6 marca 2023
Autor: Maksymilian Jabłecki

Aplikant adwokacki Maksymilian Jabłecki wraz ze swoim zespołem Vis Maior otrzymał 4 marca 2023 r. nagrodę za Najlepszy Pozew w I Konkursie Arbitrażowym dla aplikantów adwokackich im. dra hab. Tadeusza Szurskiego zorganizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Pozew dotyczył skuteczności zawarcia umowy na arbitraż przez nieprecyzyjne odesłanie do ogólnych warunków umownych zawierających klauzulę arbitrażową oraz możliwości wypowiedzenia umowy ze względu na wpływ siły wyższej w postaci agresji Rosji na Ukrainę na cel gospodarczy umowy. Partnerami konkursu w którym startowało 20 drużyn, był Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Gratulujemy Maksymilianowi i zwycięskiej drużynie!

6 marca 2023

Autor: Maksymilian Jabłecki

Pozostałe wpisy

9 marca 2023Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Piotr Celiński

Sukces w sprawie o zwrot wypłaty środków z gwarancji bankowej

Wykonawca pozwał naszego Klienta (zamawiającego) o zwrot ok. 9,5 miliona zł pobranych z gwarancji bankowej na poczet kosztów usuwania wad i usterek realizowanego obiektu. Kontrakt ...

Czytaj

8 marca 2023Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł, Weronika Stefaniuk

Umożliwiamy rozwój polskich innowacji!

Doradzaliśmy od strony strategicznej i prawnej przy wykupie przez dotychczasowych udziałowców, jednego z udziałowców mniejszościowych w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowo ...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F