Maksymilian Jabłecki uhonorowany II nagrodą w XVII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę magisterską z zakresu etyki biznesu.

22 grudnia 2022
Autor: Maksymilian Jabłecki

Czy istnieje konieczność wypracowania uniwersalnego modelu kryteriów ESG, który pozwoli na uniknięcie uznaniowości w ocenach inwestycji odpowiedzialnych społecznie we wszystkich sektorach gospodarki?

To jedno z pytań, które postawił aplikant adwokacki Maksymilian Jabłecki w swojej pracy magisterskiej badającej strategię zrównoważonego inwestowania jako nowego sposobu myślenia o rynku finansowym w ujęciu prawnym i etycznym, a także znaczenie właściwie pojętego ładu korporacyjnego i wdrażania zasad dobrych praktyk w biznesie. Praca Maksymiliana napisana pod kierunkiem dr. Czesława Martysza i obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, została uhonorowana II nagrodą w XVII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę magisterską z zakresu etyki biznesu. Konkurs jest organizowany corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Akademię Leona Koźmińskiego. W pracy Maksymilian dodatkowo wykazywał, że chcąc w pełni korzystać z efektów stosowania polityki zrównoważonego rozwoju, w tym np. z zielonego finansowania, na które potencjalnie łożyć mogą coraz liczniejsze fundusze i organizacje międzynarodowe, wymogom zielonych ratingów czy świadectw muszą sprostać wszystkie podmioty bez względu na skalę działalności. W stworzeniu uniwersalnego wskaźnika ESG może pomóc dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive), która w najbliższej przyszłości zobowiąże firmy do regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko przez publikację istotnych, porównywalnych i wiarygodnych danych.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na Kongresie Instytucji Finansowych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 15 grudnia 2022 r. Jesteśmy dumni, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

22 grudnia 2022

Autor: Maksymilian Jabłecki

Pozostałe wpisy

5 czerwca 2023Autor: Michał Romanowski

Prof. Romanowski o „komisji rosyjskiej”: To twór polityczny, może wywołać nieodwracalne szkody

„Decyzje komisji ds. badania wpływów rosyjskich oznaczają potencjalną destabilizację dla biznesu i obywateli, którzy latami będą dochodzili swoich praw przed sądami, w tym odszkodo...

Czytaj

2 czerwca 2023Autor: Piotr Celiński

Piotr Celiński zdał egzamin adwokacki

Kolejne dobre informacje! Piotr Celinski zdał egzamin adwokacki. „Moim studentom i prawnikom mówię, że dobra praca to praca, w której spełniają się jako osoby, mają poczucie, że...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F