Komisja Ustawodawcza Senatu zgodnie z opinią prof. M. Romanowskiego rekomenduje Senatowi odrzucenie noweli KSH.

10 marca 2022
Autor: Michał Romanowski

Przedstawiamy ekspertyzę dotyczącą nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, którą na zlecenie przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Krzysztofa Kwiatkowskiego przygotował prof. Michał Romanowski. W ekspertyzie, oprócz zmian w KSH , została oceniona konstytucyjność dodania do noweli KSH przepisów naprawiających tzw. Polski Ład. Czytamy:

„Projekt został sporządzony z rażącym naruszeniem Zasad Techniki Prawodawczej, co dyskwalifikuje go jako sprzeczny z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji [...]. Poszanowanie ZTP jest obowiązkiem władz publicznych [...] Uchwalanie ustaw zgodnie z ZTP jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Ów fundament ma chronić wolności i prawa każdego z nas przed władzą chcącą za pomocą ustaw arbitralnie decydować o moralności dążeń każdego z nas i tego jak chcemy przeżyć nasze życie. Rygorystyczne przestrzeganie ZTP stanowi przykład praktycznej realizacji zasady legalizmu z art. 7 Konstytucji. Stanowi to fundamentalny bezpiecznik ochrony podstawowych wolności i praw człowieka. To jest sprawa ochrony prawa do wolnego i godnego życia każdego z nas. […] ZTP są jak normy ISO stojące na straży tworzenia ustaw zgodnych z wartościami prawa wynikającymi z Konstytucji, Karty Praw Podstawowych UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. […] Jakakolwiek tolerancja czy banalizacja dla rażącego naruszania ZTP – co w przypadku obecnej większości parlamentarnej ma miejsce od 2015 r. – nieuchronnie prowadzi do zastąpienia rządów prawa rządami ludzi, co jest cechą państwa niedemokratycznych. […] Rządy prawa to rządy wartości, a nie rządy większości. […] Ważne zmiany w prawie nie mogą być przeprowadzane w trybie legislacyjnego blitzkriegu, gdyż wzbudzają lęk. Przyczyny pośpiechu przemijają, a błędy popełnione w pośpiechu pozostają. Polski (nie)Ład jest zwieńczeniem ignorancji ZTP, której doświadczamy od 2015 r. Dowodzi tego także nowela KSH z 9.02. br. Dla prawa bycie niewolnikiem wartości, na straży których stoją m. in. Zasady Techniki Prawodawczej, jest warunkiem tego, abyśmy mogli być wolni. Dotyczy to treści i sposobu tworzenia ustaw (ustaw, które mogą być sprzeczne z prawem). Zdaje się, że projektodawcy, obawiają się, że Senat odrzuci nowelę KSH. Postanowili więc zastosować swoisty „szantaż” legislacyjny. Dążąc do uchwalenia noweli KSH umożliwiającej wymuszenie posłuszeństwa biznesu wobec władzy dołączyli korzystną dla niektórych przedsiębiorców zmianę (korzystną nie dla spółek handlowych, ale dla przedsiębiorców). Można to nazwać „legislacyjną korupcją”. […] „Szantaż i korupcja legislacyjna” nie leży w interesie przedsiębiorców, i nie powinna być akceptowana przez Senat RP.”.

Komisja Ustawodawcza Senatu zdecydowaną większością głosów zarekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy. Głosowanie w dniu 10 marca 2022 r.

Ekspertyza dostępna tutaj.

10 marca 2022

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

10 listopada 2022Autor: Weronika Stefaniuk
Ochrona konsumentów, Rynek finansowy, rynki kapitałowe, Rynki regulowane

Referat Weroniki Stefaniuk wyróżniony na FinReg2022

„Czy inwestor giełdowy (w tym detaliczny) to konsument? Jaka jest cena traktowania inwestora jako konsumenta?”.  To tytuł wystąpienia Weronika [profilem] na Jubileuszowym Kongr...

Czytaj

9 listopada 2022Autor: Michał Romanowski
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Praworządność

Sędzia Tuleya składa skargę do ETPCz za blokowanie jego powrotu do sądu przez ludzi Ziobry

Dziś upływa termin wyznaczony przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym na wykonanie prawomocnego postanowienia nakazującego dopuszczenie sędziego Igora Tuleyi do orzekania w Sądzie Ok...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F

Referat Weroniki Stefaniuk wyróżniony na FinReg2022

10 listopada 2022    /   Ochrona konsumentów, Rynek finansowy, rynki kapitałowe, Rynki regulowane
Autor: Weronika Stefaniuk

„Czy inwestor giełdowy (w tym detaliczny) to konsument? Jaka jest cena traktowania inwestora jako konsumenta?”. 

To tytuł wystąpienia Weronika [profilem] na Jubileuszowym Kongresie Regulacji Rynków Finansowych FinReg2022 zorganizowanym przez Instytut Allerhanda.

Partnerem wydarzenia była m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Komisja Nadzoru Finansowego.

W kongresie wzięli udział wybitni polscy eksperci specjalizujący się m.in. w prawie spółek, rynku kapitałowego i nie tylko, którzy dyskutowali na temat najważniejszych wyzwań stojących przed prawem rynków finansowych.

Jest to tym większy sukces Weroniki, że program i uczestnictwo w drugim dniu Kongresu został skonstruowany w trybie konkursu referatów recenzowanych w trybie call for papers. W tym roku nadesłano rekordową liczbę zgłoszeń a zaprezentowane zostały wyniki 19 najciekawszych analiz. Referat Weroniki został wybrany jako jeden z najbardziej interesujących i wartych zaprezentowania na Kongresie Jubileuszowym.

Romanowski i Wspólnicy zatrudniają najlepszych z najlepszych. Wszak jesteśmy chirurgami prawa. ;)

10 listopada 2022    /   Ochrona konsumentów, Rynek finansowy, rynki kapitałowe, Rynki regulowane

Autor: Weronika Stefaniuk

Pozostałe wpisy

26 września 2022Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł, Weronika Stefaniuk
Corporate governance, Prawo spółek, rynki kapitałowe

Nie mówimy, jak wdrażać najnowszą nowelizację KSH. Mówimy, jak się przed nią ochronić!

LPP SA, jako pierwsza spółka giełdowa w Polsce, 23 września 2022 r. zmieniła statut, aby ochronić się przed niebezpieczną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która wchodzi w życ...

Czytaj

29 sierpnia 2022Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł
Ochrona konstytucyjnych wolności i praw, Ochrona środowiska, Rynki regulowane, Spory sądowe

Wygrywamy z regulatorem, bo dla nas Konstytucja to prawo w działaniu, a nie świstek papieru!

Wygrywamy przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego z kolejnym regulatorem – Wodami Polskimi. Sprawa dotyczyła wykonania przez MPWiK w Warszawie w rekordowym czasie kilku mi...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F