Czy umowę o pracę można rozwiązać mailem?

21 grudnia 2022
Autor: Przemysław Mazur

Aktualna praktyka stosowania przepisów regulujących formę zawierania i rozwiązywania umów o pracę jest niespójna ze współczesnymi realiami obrotu gospodarczego. Współcześnie w pełni uzasadnione jest przyjęcie, że pojęcie „na piśmie” obejmuje również czynności o charakterze pisemnym dokonywane w formie dokumentowej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zwłaszcza poczty elektronicznej).

Zagadnienie sposobu wykładni pojęcia „na piśmie” na gruncie przepisów Kodeksu pracy analizuje mec. Przemysław Mazur na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Pracy.

21 grudnia 2022

Autor: Przemysław Mazur

Pozostałe wpisy

5 czerwca 2023Autor: Michał Romanowski

Prof. Romanowski o „komisji rosyjskiej”: To twór polityczny, może wywołać nieodwracalne szkody

„Decyzje komisji ds. badania wpływów rosyjskich oznaczają potencjalną destabilizację dla biznesu i obywateli, którzy latami będą dochodzili swoich praw przed sądami, w tym odszkodo...

Czytaj

2 czerwca 2023Autor: Piotr Celiński

Piotr Celiński zdał egzamin adwokacki

Kolejne dobre informacje! Piotr Celinski zdał egzamin adwokacki. „Moim studentom i prawnikom mówię, że dobra praca to praca, w której spełniają się jako osoby, mają poczucie, że...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F