JakubOliverHottewitzsch

Adwokat

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Reprezentował Akademię Leona Koźmińskiego w 25 edycji konkursu arbitrażowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu.

Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w postępowaniach krajowych i transgranicznych, prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, claim management.

Z kancelarią Romanowski i Wspólnicy związany od 2023 roku.