MateuszKędzior

Aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2020). Aplikant adwokacki 3 roku.

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Posiada doświadczenie m. in. w zakresie procesu emisji papierów wartościowych, bieżącej obsługi podmiotów rynku kapitałowego (TFI, fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne) oraz wsparcia klientów w wypełnianiu obowiązków wobec organów nadzoru (KNF, Rzecznik Finansowy).

W trakcie pracy w kancelariach prawnych oraz w jednej z firm Wielkiej Czwórki wspierał klientów w dostosowywaniu się do wymogów regulacyjnych (w szczególności MiFID II, AML, EMIR, UCITS), biorąc udział m. in. w przeglądach zgodności procedur wewnętrznych oraz procesów biznesowych z wytycznymi KNF, EBA, ESMA oraz najlepszymi praktykami rynkowymi.

W trakcie studiów uczestniczył w wymianie międzynarodowej na Uniwersytecie Radbouda w Nijmegen (Holandia).

Do kancelarii Romanowski i Wspólnicy dołączył w 2023 roku.