Zwolnienie radnego bez zgody rady.

22 lutego 2022    /   Sprawy pracownicze
Autor: Przemysław Mazur

Na łamach prawo.pl ukazał się artykuł mec. Przemysława Mazura w sprawie uwarunkowań rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym radnym.

Celem szczególnej ochrony stosunków pracy radnych nie jest zapewnienie im bezwzględnego immunitetu, który mógłby zostać uchylony tylko dyskrecjonalną decyzją rady. Tak rozumiana ochrona stanowiłaby niczym nieuzasadnione uprzywilejowanie osób pełniących funkcje publiczne oraz rażące pokrzywdzenie podmiotów zatrudniających takie osoby. Nie każdy przypadek rozwiązania umowy o pracę z radnym, bez uzyskania zgody rady, będzie oznaczał przegraną pracodawcy w sporze przed sądem pracy.

Artykuł dostępny tutaj.

22 lutego 2022    /   Sprawy pracownicze

Autor: Przemysław Mazur

Pozostałe wpisy

18 października 2021Autor: Przemysław Mazur
Sprawy pracownicze

Relacje oraz prowadzenie rozmów ze związkami zawodowymi

Przeprowadziliśmy warsztaty biznesowo-prawne w zakresie relacji oraz prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi wybranych pracodawców Saint Gobain Polska. Związki zawodowe to wy...

Czytaj

20 maja 2021Autorzy: Przemysław Mazur, Filip Wawrzak
Sprawy pracownicze

Praca zdalna z innego kraju wpływa na zakres obowiązków pracodawcy

Zatrudnianie osób pracujących w innych krajach może pociągać za sobą szereg modyfikacji w zakresie obowiązków pracodawcy. Utarte i stosowane przez lata procedury dotyczące pracowni...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F